Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Akademik

Uniwersytet Warszawski oferuje zakwaterowanie w jednym z sześciu Domów Studenta – znajdują się one w różnych częściach Warszawy – 3 na Ochocie, po jednym w Śródmieściu, Mokotowie i Pradze Południe.

 • każdy doktorant/doktorantka UW;
 • w drugiej kolejności – osoby niestudiujące na UW – po okresie kwaterowania przez osoby posiadające status studentów/doktorantów  UW;

Ze względu na specyficzne wymogi, wynikające ze stanu zdrowia, istnieje możliwość otrzymania miejsca w domu studenta przystosowanego do potrzeb osób z niepełnosprawnością. Istnieje także możliwość wnioskowania o miejsce z puli Biura ds Osób z Niepełnosprawnością.

Dokładne terminy wnioskowania o miejsca w Domu Studenta, przyznawania miejsc, kwaterowania mogą się rok do roku, mniej lub bardziej, różnić – są one określane
i ogłaszane przez Rektora po zasięgnięciu opinii Zarządu Samorządu Studentów
i Zarządu Samorządu Doktorantów. Jednak warto pamiętać:

 

 • jeśli już jesteś doktorantem/doktorantką na UW i planujesz ubiegać się o miejsce w DS na kolejny rok akademicki – o śledzeniu informacji i terminów w trakcie wakacji, tak by nie przegapić terminu wnioskowania dla obecnych doktorantów/doktorantek ;
 • jeśli dopiero rozpoczynasz studia doktoranckie na UW i planujesz ubiegać się o miejsce w DS, że niezmiennie wniosek na dany rok akademicki musisz złożyć w ciągu 10 dni od uzyskania dostępu do USOSweb;

 

Wniosek składamy przez USOSweb. Po zalogowaniu na stronie www.usosweb.uw.edu.pl na swoje indywidualne konto, wchodzimy do zakładki DLA WSZYSTKICH, a następnie WNIOSKI. Wypełniamy wniosek o akademik w roku akademickim 2021/2022 i oświadczenie o dochodach za 2020 rok. 

Doktoranci cudzoziemcy nie wypełniają oświadczenia o dochodach!

Biuro ds. Pomocy Materialnej weryfikuje wniosek, w razie potrzeby prosi o korektę. W odpowiednim terminie Biuro ds Pomocy Materialnej rozpatruje wnioski, przy użyciu algorytmu w USOSweb. 

Algorytm przyznawania miejsc działa dwuetapowo. Po pierwsze, weryfikowane jest spełnienie warunków, czyli dochód i odległość od miejsca stałego zamieszkania. Jeśli te warunki są spełnione (liczba punktów jest wystarczająca, by znaleźć się dość wysoko w rankingu), wnioskodawca jest weryfikowany w drugim etapie. W II etapie są sprawdzane określone kryteria (patrz tabela poniżej) – im więcej punktów przyznanych za te kryteria, tym większe szanse na otrzymanie przydziału miejsca zgodnego z preferencjami.

Warunki brane pod uwagę w procesie ubiegania się o miejsce w akademiku:

 1. dochód na osobę w rodzinie, obliczony zgodnie z zasadami określonymi
  w Załączniku nr 1 do Regulaminu – za to kryterium można otrzymać 0-75 pkt. – proporcjonalnie do dochodu – za miesięczny dochód 0 zł na osobę w rodzinie otrzymuje się 75 punktów, a za 1500 zł 0 punktów;
 2. odległość od miejsca zamieszkania do Uniwersytetu Warszawskiego (ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa), z uwzględnieniem rzeczywistych szlaków komunikacyjnych – za to kryterium można otrzymać 0-25 punktów – proporcjonalnie do odległości – za 250 km i więcej otrzymuje się 25 punktów, za 0 km 0 punktów.

 

Dodatkowo Rektor po zasięgnięciu opinii Zarządu Samorządu Studentów i Zarządu Samorządu doktorantów może ustalić próg dochodu, czyli wartość miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie, powyżej której otrzymanie miejsca w domu studenta nie będzie możliwe, oraz minimalną odległość, czyli wartość poniżej której wnioskodawca nie będzie miał możliwości otrzymania zakwaterowania w domu studenta. 

Kryteria wpływające na otrzymanie miejsca w domu studenta zgodnie z preferencjami:

Kryterium Liczba punktów
 1. Nieprzerwane zamieszkanie w domu studenta wskazanym we wniosku na pierwszym miejscu preferencji przez co najmniej trzy miesiące (ok. 90 dni) w okresie od dnia 1 października do dnia 30 czerwca roku akademickiego poprzedzającego rok akademicki, na który miejsce w domu studenta ma być przyznane
 1. Sieroctwo wnioskodawcy                    
2
 1. Półsieroctwo wnioskodawcy            
1
 1. Samotne wychowywanie dziecka przez wnioskodawcę
1
 1. Studiowanie na więcej niż jednym kierunku 
1
 1. Otrzymanie stypendium rektora w roku akademickim poprzedzającym rok akademicki, na który miejsce w domu studenta jest przyznawane 
1
 1. Otrzymanie stypendium ministra za znaczące osiągnięcia w roku akademickim poprzedzającym rok akademicki, na który miejsce w domu studenta jest przyznawane
2
   

   

Doktoranci/Doktorantki z zagranicy ubiegają się o miejsce w domu studenta na tych samych zasadach co obywatele Polskie, z tym że za kryterium dochodu otrzymują 75 punktów. 

400-810 zł – tyle wynoszą opłaty miesięczne za zamieszkanie w domu studenta w roku akademickim 2021/22, ceny różnią się w zależności od Domu Studenta i standardu pokoju. Szczegółowe opłaty za dane miejsce, w danym Domu studenta zawarte są
w postanowieniu nr 8 Rektora UW z 20 sierpnia 2021.

Kaucja jest równa miesięcznej opłacie za miejsce, w przypadku studentów, doktorantów UW, uczestników studiów podyplomowych „Szkoła edukacji PAFW – UW” oraz stypendystów Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, w pozostałych przypadkach kaucja to równowartość opłaty za dwa miesiące. Kaucję wpłaca się gotówką przy zakwaterowaniu, zwracana jest ona gotówką lub na rachunek bankowy, w ciągu 10 dni od wykwaterowania, w przypadku wywiązania się ze wszystkich zobowiązań finansowych związanych z zamieszkiwaniem w akademiku.

2 osobowe pokoje. W roku akademickim 2021/22 doktoranci/doktorantki są kwaterowani/ne w pokojach po dwie osoby. 

9 miesięcy – na taki okres, maksymalnie, przyznawane jest miejsce w domu studenta – licząc od dnia rozpoczęcia roku akademickiego do pierwszego dnia wakacji, zgodnie z obowiązującą organizacją roku akademickiego. Istnieje możliwość zakwaterowania na okres wakacji i sesji poprawkowej – w takich wypadkach należy złożyć wniosek do właściwego Kierownika domu studenta. 

2397 – tyle miejsc łącznie, w swoich domach studenta oferuje Uniwersytet Warszawski w roku akademickim 2021/22.

 

Otrzymałem miejsce w Domu Studenta, czy mogę się zamienić miejscem z innym wnioskodawcą?

Tak, zamiany można dokonać w giełdzie w USOSweb w określonym terminie. W roku akademickim 2021/22 są to: 28 sierpnia-14 września 2021. 

Nie złożyłem/am wniosku, czy mimo wszystko mam szansę na miejsce
w akademiku? 

Tak, można ubiegać się o akademik z puli niewykorzystanych miejsc, przez rejestrację żetonową, która zazwyczaj rozpoczyna się w ostatnim dniu obowiązkowego kwaterowania w domach studenta. 

Kiedy można się zakwaterować w domu studenta? 

Osoby, które otrzymają miejsce w domu studenta w roku akademickim 2021/22, będą mogły zakwaterować się w okresie od 15 września do 5 października 2021. 

Co, gdy nie zakwateruję się we wskazanym terminie?

Niezakwaterowanie się w określonym terminie oznacza utratę miejsca w akademiku. Na uzasadniony wniosek (złożony osobiście lub elektronicznie) Kierownik DS może wyrazić zgodę na przedłużenie okresu na zakwaterowanie. 

Jak powinienem się zakwaterować?

 1. W określonym terminie należy się udać do odpowiedniego domu studenta.
 2. Na miejscu należy wypełnić formularz osobowy, dołączając dwa zdjęcia oraz na piśmie potwierdzić zapoznanie się z Regulaminem Domów Studenta UW.
 3. Wnieść kaucję w odpowiedniej wysokości (w gotówce). 
 4. Kierownik lub pracownik domu studenta wskazuje odpowiedni pokój. W miarę możliwości spełniane są preferencje co do współlokatorów.

Czy mogę mieszkać w akademiku także w okresie wakacji?

Tak, należy złożyć wniosek do kierownika swojego domu studenta. Szczegółowych informacji udzielą pracownicy administracji akademika. 

Jestem osobą spoza UW – czy mogę skorzystać
z akademika w okresie wakacji?

Tak, jest taka możliwość, na zasadzie usługi hotelowej. W tej sprawie należy się skontaktować z administracją danego domu studenta. 

Czy mogę przedłużyć okres zamieszkania w domu studenta?

Sprawy związane z przedłużeniem zakwaterowania dla doktorantów/doktorantek  UW są rozpatrywane indywidualnie.

Czy mogę mieszkać w domu studenta z małżonkiem/małżonką lub dzieckiem? 

Tak, jest to możliwe w szczególnie uzasadnionych przypadkach, o ile małżonek/małżonka/dziecko zostaną zakwaterowane w domu studenta wraz
z wnioskodawcą. Możliwość taka jest w DS nr 1,2,3 i 4. 

 

 • wniosek o akademik 
 • oświadczenie o dochodach

DS – dom studenta.

Kierownik DS – osoba zarządzająca domem studenta. 

Karta mieszkańca – karta potwierdzająca zamieszkiwanie w Domu Studenta.

Rada mieszkańców – ciało kolegialne reprezentujące mieszkańców domu studenta. 

Regulamin Domów Studenta – Regulamin określający m.in. prawa i obowiązki mieszkańca, pracownika i kierownika DS.