Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Zmiany zasad dotyczących urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego

Zdjęcie ilustracyjne

Kategoria: Ubezpieczenie zdrowotne

Zgodnie z nowymi przepisami zwiększona zostaje podstawa wymiaru zasiłku. Zasiłek macierzyński wciąż wynosi 100 proc. podstawy wymiaru zasiłku za okres urlopu macierzyńskiego (20 tygodnie), natomiast za okres korzystania z urlopu rodzicielskiego (32 tygodnie) oboje rodzice mają prawo do 70% zasiłku. Jeżeli kobieta w ciągu 21 dni po porodzie złoży wniosek do pracodawcy o wypłacanie jej zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu macierzyńskiego i urlopu rodzicielskiego, wówczas taki zasiłek będzie wynosił 81,5%.

Każdemu z pracowników – rodziców dziecka przysługuje wyłączne prawo do 9 tygodni urlopu rodzicielskiego z wymiaru 41 tygodni przy urodzeniu jednego dziecka przy jednym porodzie lub 43 tygodni przy urodzeniu dwóch lub więcej dzieci przy jednym porodzie. Prawa tego nie można przenieść na drugiego z pracowników – rodziców dziecka. Za okres 9 tygodniowej nieprzenoszalnej części tego urlopu dla ojca dziecka przysługuje zasiłek macierzyński w wysokości 70% podstawy wymiaru zasiłku.

Osoba ubezpieczona, która od 2 sierpnia 2022 r. do 25 kwietnia 2023 r. (włącznie) korzystała z zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu rodzicielskiego albo jego części ma prawo do zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu rodzicielskiego w nowym wymiarze.

Osoby, które są w trakcie pobierania zasiłku, mają prawo do zasiłku macierzyńskiego na nowych zasadach. W celu ustalenia nowej wysokości zasiłku ubezpieczony powinien złożyć wniosek w terminie 21 dni od dnia wejścia w życie ustawy.

USTAWA z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 

USTAWA z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy