1

Zespół

Zespół Biura ds. Pomocy Materialnej

Kierownik Biura ds. Pomocy Materialnej:
Marta Burzyńska marta.burzynska@uw.edu.pl

Z-ca kierownik Biura ds. Pomocy Materialnej:
mgr Daniel Jakubowski daniel.jakubowski@adm.uw.edu.pl

mgr Anna Adamczyk tel. (22) 55 24 036
mgr Weronika Furman tel. (22) 55 24 054
mgr Martyna Grzyb tel. (22) 55 24 038
Kamil Lebnicki tel. (22) 55 20 744
mgr Mikołaj Musiał tel. (22) 55 20 440
mgr Paweł Nurkiewicz tel. (22) 55 20 744
mgr Ewa Sękulska tel. (22) 55 20 744
mgr Demetriusz Tiszuk (22) 55 24 115
mgr Małgorzata Tuszyńska tel. (22) 55 22 036
Kamil Leczkowski
mgr Martyna Wójcik (urlop)