Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Progi punktowe przy stypendium rektora – rok akademicki 2021/2022

Progi punktowe – to jedno z haseł, które najczęściej pojawia się podczas procesu wnioskowania o stypendium rektora. Pamiętajcie, że przedstawione progi nie stanowią prostej odpowiedzi na pytanie: ile trzeba mieć punktów, żeby uzyskać stypendium rektora? Jednak mogą być przydatną wskazówką. 

Poniżej znajdują się wskazane progi punktowe od jakich możliwe było uzyskanie stypendium rektora
w roku akademickim 2021/2022 (nie dotyczy semestru letniego). Jeżeli w postępowaniu o stypendium studenci uzyskali wskazany w tabeli lub wyższy wynik punktowy oraz jeżeli nie były spełnione przesłanki wykluczające możliwość przyznania świadczenia, było ono przyznawane. Próg punktowy to wynik ostatniej osoby, która uzyskała stypendium na danym kierunku/roku (o ile nie było przesłanek wykluczających możliwości przyznania świadczenia), co oznacza że należało uzyskać tyle punktów, lub więcej, ile wynosi próg aby uzyskać stypendium na danym kierunku/roku. 

We wskazanym poniżej wykazie, 

  • w kolumnie A znajdują się kierunki oraz konkretne wydziały,
  • w kolumnie B poszczególne lata studiów na których stypendium było przyznawane, 
  • w kolumnie C poszczególne progi punktowe. 
NAZWA WYDZIAŁU I KIERUNKU LATA PRÓG
Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
BIOINFORMATYKA 2 rok I stopnia 92
3 rok I stopnia 63
1 rok II stopnia 100
2 rok II stopnia 86
INFORMATYKA 2 rok I stopnia 77
3 rok I stopnia 81
1 rok II stopnia 86
2 rok II stopnia 100
MATEMATYKA 2 rok I stopnia 69
3 rok I stopnia 66
1 rok II stopnia 88
2 rok II stopnia 100
MACHINE LEARNING 1 rok II stopnia 95

Wydział Fizyki

FIZYKA 2 rok I stopnia 85
3 rok I stopnia 73
1 rok II stopnia 95
2 rok II stopnia 72
PHYSICS (STUDIES IN ENGLISH) 1 rok II stopnia 102
2 rok II stopnia 133
NAUCZANIE FIZYKI 2 rok I stopnia 25
INŻYNIERIA NANOSTRUKTUR 2 rok I stopnia 79
3 rok I stopnia 82
II stopień 79
ASTRONOMIA 2 rok I stopnia 64
ZASTOSOWANIE FIZYKI W BIOLOGII I MEDYCYNIE 2 rok I stopnia 75
3 rok I stopnia 64
1 rok II stopnia 100
2 rok II stopnia 86
EUROPEJSKIE STUDIA OPTYKI OKULAROWEJ I OPTOMETRII 2 rok I stopnia 75
3 rok I stopnia 72
4 rok I stopnia 73
OPTOMETRIA 1 rok II stopnia 118
Wydział Chemii
CHEMIA 2 rok I stopnia 63
3 rok I stopnia 43
1 rok II stopnia 93
2 rok II stopnia 86
CHEMICZNA ANALIZA INSTRUMENTALNA 2 rok I stopnia 57
3 rok I stopnia 57
CHEMIA MEDYCZNA 2 rok I stopnia 69
3 rok I stopnia 71
4 rok I stopnia 89
CHEMIA STOSOWANA 1 rok II stopnia 48
ENERGETYKA I CHEMIA JĄDROWA I stopień 87
ZAAWANSOWANE METODY INSTRUMENTALNE I TECHNIKI POMIAROWE 4 rok I stopnia 58
Wydział Geologii
GEOLOGIA POSZUKIWAWCZA 2 rok I stopnia 80
3 rok I stopnia 82
1 rok II stopnia 37
2 rok II stopnia 50
GEOLOGIA STOSOWANA 2 rok I stopnia 54
3 rok I stopnia 41
4 rok I stopnia 62
1 rok II stopnia 80
2 rok II stopnia 73
Wydział Biologii
BIOLOGIA 2 rok I stopnia 64
3 rok I stopnia 76
1 rok II stopnia 60
2 rok II stopnia 89
BIOTECHNOLOGIA 2 rok I stopnia 87
3 rok I stopnia 69
1 rok II stopnia 81
2 rok II stopnia 88
ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM 2 rok II stopnia 91
OCHRONA ŚRODOWISKA 3 rok I stopnia 21
1 rok II stopnia 60
Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
GEOGRAFIA 2 rok I stopnia 83
3 rok I stopnia 81
1 rok II stopnia 92
2 rok II stopnia 105
GOSPODARKA PRZESTRZENNA 2 rok I stopnia 89
3 rok I stopnia 68
1 rok II stopnia 72
2 rok II stopnia 94
STUDIA MIEJSKIE 1 rok II stopnia 96
2 rok II stopnia 81
Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
EUROPEAN POLITICS AND ECONOMICS 2 rok I stopnia 55
3 rok I stopnia 95
EUROPEISTYKA 1 rok II stopnia 83
2 rok II stopnia 72
GRADUATE PROGRAMME IN POLITICAL SCIENCE 1 rok II stopnia 75
STUDIA EUROAZJATYCKIE 2 rok II stopnia 90
BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE 2 rok I stopnia 30
3 rok I stopnia 57
1 rok II stopnia 72
2 rok II stopnia 89
POLITOLOGIA 2 rok I stopnia 72
3 rok I stopnia 65
1 rok II stopnia 72
2 rok II stopnia 64
ORGANIZACJA RYNKU PRACY 2 rok I stopnia 62
3 rok I stopnia 53
POLITYKA SPOŁECZNA 2 rok I stopnia 79
3 rok I stopnia 16
2 rok II stopnia 89
STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE 2 rok I stopnia 81
3 rok I stopnia 82
1 rok II stopnia 69
2 rok II stopnia 69
UNDERGRADUATE PROGRAMME IN INTERNATIONAL RELATIONS 2 rok I stopnia 34
3 rok I stopnia 71
1 rok II stopnia 60
2 rok II stopnia 56
EUROPEISTYKA PRAKTYCZNA 2 rok I stopnia 64
3 rok I stopnia 84
Wydział Prawa i Administracji
ADMINISTRACJA 2 rok I stopnia 25
3 rok I stopnia 68
1 rok II stopnia 17
2 rok II stopnia 47
HUMANITARIAN ACTION 2 rok II stopnia 92
PRAWO FINANSOWE I SKARBOWOŚĆ 1 rok II stopnia 64
2 rok II stopnia 26
PRAWO 2 rok jednolitych magisterskich 69
3 rok jednolitych magisterskich 80
4 rok jednolitych magisterskich 100
5 rok jednolitych magisterskich 94
SAMORZĄD TERYTORIALNY I POLITYKA REGIONALNA 2 rok I stopnia 72
3 rok I stopnia 85
Wydział Pedagogiczny
PEDAGOGIKA 2 rok I stopnia 67
3 rok I stopnia 75
1 rok II stopnia 100
2 rok II stopnia 88
GRADUATE PROGRAMME IN TEACHING ENGLISH 1 rok II stopnia 35
2 rok II stopnia 100
PEDAGOGIKA NAUCZYCIELSKA 1 rok II stopnia 100
2 rok II stopnia 95
PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA 2 rok jednolitych magisterskich 75
3 rok jednolitych magisterskich 56
Wydział Nauk Ekonomicznych
DATA SCIENCE AND BUSINESS ANALYTICS 1 rok II stopnia 44
2 rok II stopnia 61
EKONOMIA 2 rok I stopnia 70
3 rok I stopnia 58
1 rok II stopnia 64
2 rok II stopnia 70
FINANCE, INTERNATIONAL INVESTMENT AND ACCOUNTING 2 rok I stopnia 7
3 rok I stopnia 27
FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ 2 rok I stopnia 77
3 rok I stopnia 67
1 rok II stopnia 92
2 rok II stopnia 63
INFORMATYKA I EKONOMETRIA 2 rok I stopnia 77
3 rok I stopnia 58
1 rok II stopnia 85
2 rok II stopnia 84
QUANTITIVE FINANCE 1 rok II stopnia 68
2 rok II stopnia 32
Wydział Psychologii
PSYCHOLOGIA 2 rok jednolitych magisterskich 77
3 rok jednolitych magisterskich 81
4 rok jednolitych magisterskich 89
5 rok jednolitych magisterskich 90
COGNITIVE SCIENCE 1 rok II stopnia 96
2 rok II stopnia 77
STOSOWANA PSYCHOLOGIA ZWIERZĄT 2 rok I stopnia 69
3 rok I stopnia 78
Wydział Zarządzania
ZARZĄDZANIE 2 rok I stopnia 67
3 rok I stopnia 48
1 rok II stopnia 60
2 rok II stopnia 50
ZARZĄDZANIE FINANSAMI I RACHUNKOWOŚĆ 2 rok I stopnia 44
3 rok I stopnia 63
1 rok II stopnia 65
2 rok II stopnia 57
INTERNATIONAL BUSINESS PROGRAM 1 rok II stopnia 55
2 rok II stopnia 38
MASTER IN FOOD SYSTEM II stopień 82
Wydział Dziennikarstwa Informacji i Bibliologii
ARCHITEKTURA PRZESTRZENI INFORMACYJNYCH 2 rok I stopnia 80
3 rok I stopnia 92
1 rok II stopnia 77
INFORMACJA NAUKOWA I BIBLIOTEKOZAWSTWO 2 rok I stopnia 83
3 rok I stopnia 48
1 rok II stopnia 65
2 rok II stopnia 65
DZIENNIKARSTWO I MEDIOZNAWSTWO 2 rok I stopnia 60
3 rok I stopnia 76
1 rok II stopnia 82
2 rok II stopnia 76
LOGISTYKA I ADMINSTROWANIE W MEDIACH 2 rok I stopnia 59
3 rok I stopnia 85
1 rok II stopnia 88
2 rok II stopnia 68
PUBLIKOWANIE WSPÓŁCZESNE 2 rok I stopnia 6
3 rok I stopnia 71
1 rok II stopnia 96
ZARZĄDZANIE BIG DATA 1 rok II stopnia 92
2 rok II stopnia 86
Wydział Archeologii
ARCHEOLOGIA 2 rok I stopnia 89
3 rok I stopnia 80
1 rok II stopnia 70
2 rok II stopnia 87
ARCHEOLOGY (STUDIES IN ENGLISH) 2 rok I stopnia 71
3 rok I stopnia 84
Wydział Historii
HISTORIA 2 rok I stopnia 71
3 rok I stopnia 85
1 rok II stopnia 81
2 rok II stopnia 87
HISTORIA I KULTURA ŻYDÓW 2 rok I stopnia 88
3 rok I stopnia 83
Wydział Polonistyki
LOGOPEDIA OGÓLNA I KLINICZNA 2 rok I stopnia 85
3 rok I stopnia 65
1 rok II stopnia 79
2 rok II stopnia 64
FILOLOGIA POLSKA 2 rok I stopnia 65
3 rok I stopnia 80
1 rok II stopnia 83
2 rok II stopnia 83
SLAWISTYKA 2 rok I stopnia 82
3 rok I stopnia 94
1 rok II stopnia 100
2 rok II stopnia 97
FILOLOGIA KLASYCZNA 2 rok I stopnia 88
3 rok I stopnia 79
II stopień 99
KULTUROZNAWSTWO – WIEDZA O KULTURZE 2 rok I stopnia 80
3 rok I stopnia 60
1 rok II stopnia 88
2 rok II stopnia 94
SZTUKI SPOŁECZNE 1 rok II stopnia 25
2 rok II stopnia 100
FILOLOGIA BAŁTYCKA 2 rok I stopnia 91
3 rok I stopnia 81
FILOLOGIA POLSKIEGO JĘZYKA MIGOWEGO 1 rok II stopnia 89
2 rok II stopnia 95
Wydział Nauk o Kulturze i Sztuce
ETNOLOGIA I ANTROPOLOGIA KULTUROWA 2 rok I stopnia 74
3 rok I stopnia 62
1 rok II stopnia 92
2 rok II stopnia 95
HISTORIA SZTUKI 2 rok I stopnia 88
3 rok I stopnia 79
1 rok II stopnia 45
2 rok II stopnia 89
MUZYKOLOGIA 2 rok I stopnia 69
3 rok I stopnia 88
1 rok II stopnia 89
2 rok II stopnia 100
Wydział Lingwistyki Stosowanej
LINGWISTYKA STOSOWANA 2 rok I stopnia 67
3 rok I stopnia 82
1 rok II stopnia 93
2 rok II stopnia 85
FILOLOGIA ROSYJSKA 2 rok I stopnia 63
3 rok I stopnia 58
1 rok II stopnia 90
2 rok II stopnia 115
FILOLOGIA BIAŁORUSKA Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM 3 rok I stopnia 74
II stopień 72
UKRAINISTYKA Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM 2 rok I stopnia 91
3 rok I stopnia 93
II stopień 98
KULTUROZNAWSTWO EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ 2 rok I stopnia 88
3 rok I stopnia 89
1 rok II stopnia 93
2 rok II stopnia 102
Wydział Neofilologii
STUDIA FILOLOGICZNO-KULTUROZNAWCZE 4 rok I stopnia 82
FILOLOGIA ANGIELSKA 2 rok I stopnia 83
3 rok I stopnia 69
1 rok II stopnia 59
2 rok II stopnia 79
GERMANISTYKA 2 rok I stopnia 66
3 rok I stopnia 50
1 rok II stopnia 96
2 rok II stopnia 88
HELWETOLOGIA – STUDIA SZWAJCARSKIE 1 rok II stopnia 67
2 rok II stopnia 94
FILOLOGIA ROMAŃSKA 2 rok I stopnia 82
3 rok I stopnia 85
1 rok II stopnia 81
2 rok II stopnia 75
IBERYSTYKA 3 rok I stopnia 89
FILOLOGIA IBERYJSKA 1 rok II stopnia 83
2 rok II stopnia 90
HISPANISTYKA STOSOWANA 2 rok I stopnia 97
3 rok I stopnia 93
IBERYSTYKA: HISPANISTYKA 2 rok I stopnia 85
3 rok I stopnia 89
IBERYSTYKA: PORTUGALISTYKA 2 rok I stopnia 98
3 rok I stopnia 80
FILOLOGIA UGROFIŃSKA 4 rok I stopnia 79
HUNGARYSTYKA 3 rok I stopnia 83
II stopień 86
FENNISTYKA 2 rok I stopnia 100
1 rok II stopnia 100
2 rok II stopnia 95
FILOLOGIA WŁOSKA 2 rok I stopnia 74
3 rok I stopnia 76
1 rok II stopnia 64
2 rok II stopnia 76
Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji
KRYMINOLOGIA 1 rok II stopnia 75
2 rok II stopnia 72
PROFILAKTYKA SPOŁECZNA I RESOCJALIZACJA 2 rok I stopnia 63
3 rok I stopnia 81
1 rok II stopnia 80
2 rok II stopnia 77
PRACA SOCJALNA 3 rok I stopnia 33
1 rok II stopnia 62
SOCJOLOGIA STOSOWANA I ANTROPOLOGIA SPOŁECZNA 2 rok I stopnia 68
3 rok I stopnia 89
1 rok II stopnia 83
2 rok II stopnia 88
Wydział Socjologii
JĘZYK I SPOŁECZEŃSTWO 1 rok II stopnia 82
2 rok II stopnia 89
SOCJOLOGIA 2 rok I stopnia 79
3 rok I stopnia 77
1 rok II stopnia 74
2 rok II stopnia 80
SOCJOLOGIA CYFROWA 1 rok II stopnia 91
2 rok II stopnia 91
SOCJOLOGIA INTERWENCJI SPOŁECZNYCH 1 rok II stopnia 92
Wydział Orientalistyczny
ORIENTALISTYKA-AFRYKANISTYKA 2 rok I stopnia 79
3 rok I stopnia 90
ORIENTALISTYKA-ARABISTYKA 2 rok I stopnia 84
3 rok I stopnia 80
II stopień 101
ORIENTALISTYKA-EGIPTOLOGIA 1 rok II stopnia 88
ORIENTALISTYKA-HERBAISTYKA 2 rok I stopnia 59
ORIENTALISTYKA – INDOLOGIA 3 rok I stopnia 50
II stopień 94
ORIENTALISTYKA – IRANISTYKA 3 rok I stopnia 91
II stopień 99
ORIENTALISTYKA-JAPONISTYKA 2 rok I stopnia 72
3 rok I stopnia 95
1 rok II stopnia 100
2 rok II stopnia 100
ORIENTALISTYKA-KOREANISTYKA 2 rok I stopnia 81
3 rok I stopnia 93
1 rok II stopnia 101
2 rok II stopnia 98
ORIENTALISTYKA-MONGOLISTYKA I TYBETOLOGIA 3 rok I stopnia 89
ORIENTALISTYKA -SINOLOGIA 2 rok I stopnia 78
3 rok I stopnia 94
1 rok II stopnia 75
2 rok II stopnia 100
ORIENTALISTYKA – TURKOLOGIA 2 rok I stopnia 69
3 rok I stopnia 96
II stopień 109
STUDIA WSCHODNIE 2 rok I stopnia 71
3 rok I stopnia 84
1 rok II stopnia 96
2 rok II stopnia 95
KOMUNIKACJA MIĘDZYKULTUROWA: AZJA – AFRYKA 1 rok II stopnia 92
2 rok II stopnia 75
Wydział “Artes Liberales”
ARTES LIBERALES 2 rok I stopnia 100
3 rok I stopnia 94
1 rok II stopnia 97
2 rok II stopnia 100
ANTROPOZOOLOGIA 2 rok I stopnia 76
3 rok I stopnia 81
FILOLOGIA NOWOGRECKA 2 rok I stopnia 63
KULTUROZNAWSTWO – CYWILIZACJA ŚRÓDZIEMNOMORSKA 2 rok I stopnia 88
3 rok I stopnia 97
II stopień 100
Wydział Filozofii
BIOETYKA 1 rok II stopnia 61
2 rok II stopnia 70
FILOZOFIA 2 rok I stopnia 80
3 rok I stopnia 72
1 rok II stopnia 55
2 rok II stopnia 35
INTERNATIONAL STUDIES IN PHILOSOPHY 2 rok I stopnia 72
3 rok I stopnia 6
KOGNITYWISTYKA 2 rok I stopnia 80
3 rok I stopnia 79
Centrum Europejskie
EUROPEISTYKA 2 rok I stopnia 57
3 rok I stopnia 61
Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego
INŻYNIERIA OBLICZENIOWA 1 rok II stopnia 83
2 rok II stopnia 102
Kolegium Międzydziedzinowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych
MISH wszystkie lata 100
Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych
MISMaP 2 rok I stopnia 79
3 rok I stopnia 83
1 rok II stopnia 69
2 rok II stopnia 99
2 rok jednolitych 56
3 rok jednolitych 112
5 rok jednolitych 90
Centrum Nauk Sądowych
KRYMINALISTYKA I NAUKI SĄDOWE W ZAKRESIE BIOLOGIA I GENETYKA SĄDOWA 1 rok II stopnia 130
2 rok II stopnia 91
KRYMINALISTYKA I NAUKI SĄDOWE W ZAKRESIE CHEMIA SĄDOWA 1 rok II stopnia 105
2 rok II stopnia 50
KRYMINALISTYKA I NAUKI SĄDOWE W ZAKRESIE KRYMINALISTYKA OGÓLNA 1 rok II stopnia 85
2 rok II stopnia 68
Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem
MIĘDZYWYDZIAŁOWE STUDIA OCHRONY ŚRODOWISKA 2 rok I stopnia 21
3 rok I stopnia 29
1 rok II stopnia 55
2 rok II stopnia 95
SUSTAINABLE DEVELOPMENT 1 rok II stopnia 57
2 rok II stopnia 86
Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej UW
NAUCZANIE JĘZYKÓW OBCYCH 2 rok I stopnia 67
3 rok I stopnia 68
1 rok II stopnia 82
2 rok II stopnia 85
Instytut Ameryk i Europy
STUDIA REGIONALNE I LOKALNE II stopień 88
STUDIA AMERYKANISTYCZNE 2 rok I stopnia 61
3 rok I stopnia 50
1 rok II stopnia 82
2 rok II stopnia 68

Progi punktowe w roku akademickim 2020/2021