Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Studenckie ABC

USOSweb to portal, z którego będziesz korzystać przez cały okres studiów. Za jego pośrednictwem będziesz m.in. zapisywać się na zajęcia, sprawdzać oceny i składać podania oraz wnioski – w tym wnioski o wsparcie materialne. 

Konto w USOSweb założy Ci Twój dziekanat. Jeżeli nie masz dostępu do USOSweb, a chcesz np. złożyć wniosek o przyznanie miejsca w akademiku skontaktuj się bezpośrednio ze swoim dziekanatem i poinformuj pracujące tam osoby o tym. Na pewno chętnie udzielą Ci wsparcia. 

Niestety my nie możemy przyspieszyć tego procesu i nie bierzemy udziału w procesie zakładania kont. 

UW dysponuje siedmioma akademikami. Prowadzimy dwa rodzaje rekrutacji do akademików: 

 • podstawowa, która odbywa się zwyczajowo w wakacje. W jej trakcie musisz w wyznaczonym terminie złożyć wniosek za pośrednictwem USOSweb po zalogowaniu wybierz zakładkę dla wszystkich, a następnie wnioski). W jej trakcie uzyskujesz miejsce na kolejnym rok akademicki. 
 • uzupełniająca, która odbywa się przez cały rok akademicki. Zamiast wniosku musisz się zapisać na listę oczekujących – znajdziesz ją w naszym wpisie w aktualnościach Lista rezerwowa do domów studenta UW.

Co do zasady pokoje w akademikach są dwuosobowe. Istnieje możliwość przekształcenia pokoju dwuosobowego w pokój jednoosobowy, jednak jest to możliwe tylko wtedy, gdy liczba chętnych do zamieszkania w akademikach jest mniejsza niż liczba wolnych miejsc. Zazwyczaj dzieje się tak od połowy stycznia do końca roku akademickiego. 

Miejsce w akademiku przyznawane jest na 10 miesięcy z możliwością przedłużenia zamieszkania na okres wakacji. 

Jeżeli będziesz jedną z osób mieszkających w akademiku zachęcamy Cię do zaangażowania się w życie społeczne akademika poprzez członkostwo w Radzie Mieszkańców. Więcej na ten temat przeczytasz na stronie Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego:
Rada Główna Rad Mieszkańców.

Nie wiesz, który akademik jest dla Ciebie? Skorzystaj z naszej zakładki Akademik i zobacz zdjęcia oraz szczegółowe opisy poszczególnych akademików. 

Stypendium socjalne:

Na Uniwersytecie Warszawskim możesz liczyć na wsparcie zarówno, gdy jesteś w trudnej sytuacji materialnej (masz niski dochód) i gdy nagle znajdujesz się w trudnej sytuacji życiowej. 

Gdy Twój dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 1 570,50 zł (od 1.10.2024 r.) możesz ubiegać się o stypendium socjalne. Wniosek musisz złożyć za pośrednictwem USOSweb (po zalogowaniu wybierz zakładkę dla wszystkich, a następnie wnioski). Pamiętaj! Wniosek o tę formę wsparcia składasz raz na semestr. Stypendium wypłacane jest w stałej dla danej osoby wysokości co miesiąc, maksymalnie przez 10 miesięcy (do 5 miesięcy w semestrze zimowym i 5 miesięcy w semestrze letnim). 

Szczegółowe informacje dotyczące m.in. dokumentów, które musisz dołączyć do wniosku znajdziesz w zakładce Stypendium socjalne. W przypadku pytań możesz do nas: 

lub możesz porozmawiać z nami zdalnie poprzez zapisując się na konsultację online

Zapomogi:

Każdy może znaleźć się w trudnej sytuacji życiowej z uwagi na nieplanowane wydarzenia. Do przykładowych tego typu sytuacji należą: 

 • utrata Twojego (lub członka Twojej rodziny) głównego źródła utrzymania, np. zwolnienie z pracy jednego z Twoich rodziców, 
 • utrata dochodu lub majątku ze względu na klęskę żywiołową, np. utrata plonów podczas pożaru,
 • śmierć członka Twojej najbliższej rodziny, np. śmierć jednego z rodziców,
 • konieczność zakupu sprzętu rehabilitacyjnego lub medycznego koniecznego do studiowania, np. zakup okularów korekcyjnych,
 • konieczność ponoszenia kosztów związanych z korzystaniem z pomocy psychologicznej. 

W przypadku zapomogi warto zapamiętać kilka informacji:

 • możesz otrzymać maksymalnie dwie zapomogi (z różnych powodów) w trakcie jednego roku akademickiego, 
 • zapomoga może zostać przyznana w oparciu o już poniesione koszta,
 • wniosek musisz złożyć do 3 miesięcy od dnia, gdy miało miejsce wydarzenie, które spowodowało trudną sytuację życiową.

Więcej informacji o zapomodze znajdziesz w zakładce Zapomoga

W przypadku pytań możesz do nas: 

lub możesz porozmawiać z nami zdalnie poprzez zapisując się na konsultację online.

Na UW znajdziesz wiele form wsparcia najzdolniejszych.  Jednym z najnowszych projektów realizowanych na UW jest program Stypendium na Start. W ramach programu możesz ubiegać się o Stypendium na Start dla Olimpijczyków i Stypendium na Start dla Sportowców. 

O Stypendium na Start dla Olimpijczyków możesz się ubiegać, gdy na podstawie tytułu laureata olimpiady przedmiotowej uzyskałeś/łaś maksymalną liczbę punktów w postępowaniu rekrutacyjnym.

O Stypendium na Start dla Sportowców możesz się ubiegać, gdy zająłeś/zajęłaś punktowane miejsce podczas Igrzysk Olimpijskich, Mistrzostw Świata, Mistrzostw Europy lub Mistrzostw Polski (jednak nie dalsze niż 10.) lub masz prawo do uzyskania stypendium rektora w roku akademickim, w którym ubiegają się o Stypendium na Start.

Zwyczajowo wnioskowanie odbywa się na początku roku kalendarzowego i kończy się uroczystym rozdaniem stypendiów na uroczystości organizowanej przez JM Rektora na przełomie kwietnia i maja. 

Stypendium wypłacane jest jednorazowo. W trakcie I. i II. edycji programu wynosiło 12 000 zł brutto. 

Kolejnym ważnym wsparciem z tej kategorii jest stypendium rektora. Aby się o nie ubiegać musisz: 

 • złożyli egzamin maturalny w roku przyjęcia na pierwszy rok studiów, na których chcesz się ubiegać o stypendium,
 • posiadasz  tytuł
  • laureata olimpiady międzynarodowej lub
  • laureata olimpiady stopnia centralnego, o której mowa w przepisach o systemie oświaty lub
  • finalisty olimpiady stopnia centralnego, o której mowa w przepisach o systemie oświaty lub
 • jesteś medalistą co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w danym sporcie, o którym mowa w przepisach o sporcie.

Posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego jest dla wszystkich osób studiujących obowiązkowe (nie każdy student może je uzyskać z uczelni). Zachęcam Was do zwracania uwagi na ciągłości ubezpieczenia, ponieważ dzięki niemu możecie korzystać z bezpłatnej służby zdrowia. Pamiętajcie, że uczelnia może Was ubezpieczyć zdrowotnie jedynie w określonych wypadkach i tylko na Wasz wniosek. 

Kilka najważniejszych zasad, które powinien znać każdy: 

 • uczelnia ubezpiecza Was tylko na Wasz pisemny wniosek, 
 • musicie poinformować Biuro ds. Pomocy Materialnej za każdym razem, gdy jesteście objęci ubezpieczeniem z innego źródła (np. w związku z podpisaniem umowy o pracę czy umowy zlecenie – niezależnie od czasu ich trwania lub tego, czy była podpisana na Uniwersytecie Warszawskim!). Nie możecie być ubezpieczeni w dwóch miejscach jednocześnie. Brak zgłoszenia ubezpieczenia z innego tytułu może wiązać się z tym, że NFZ nie potwierdzi Waszego prawa do świadczeń, np. podczas wizyty lekarskiej, 
 • od 1 stycznia 2023 r. uczelnia nie odprowadza składek na ubezpieczenie zdrowotne za studenta, a jedynie zgłasza go do ubezpieczenia zdrowotnego – jeżeli jesteście ubezpieczeni przez uczelnię jako studenci nie musicie martwić się więc o to, że nie widzicie w swoim koncie pacjenta informacji o odprowadzonych składkach, 
 • zawsze, gdy macie wątpliwości co do poprawności ubezpieczenia, warto skontaktować się z Biurem ds. Pomocy Materialnej w celu potwierdzenia lub uzyskania informacji o konieczności podjęcia ewentualnych działań. Wsteczne korekty ubezpieczenia są trudne, a czasami mogą okazać się niemożliwe, dlatego nie odkładajcie zgłaszania swoich wątpliwości.

Więcej przydatnych informacji znajdziesz w zakładce Ubezpieczenie zdrowotne