Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Stypendium na Start dla Sportowców

Stypendium na Start dla Sportowców jest świadczeniem, nagradzających studentów I roku I i II stopnia i jednolitych magisterskich, a także doktorantów I roku kształcenia w szkołach doktorskich za wybitne osiągnięcia sportowe.

Stypendium na Start powstało w 2023 roku, na podstawie przepisów Ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, umożliwiającym uczelniom tworzenie własnego funduszu stypendialnego. W przeciwieństwie do np. stypendium socjalnego czy stypendium rektora, finansowanych z dedykowanego na ten cel Funduszu Stypendialnego, Stypendium na Start jest finansowane ze środków własnych Uniwersytetu.

Studenci I roku studiów I i II stopnia i jednolitych magisterskich, a także I roku kształcenia w szkołach doktorskich, będący wybitnymi sportowcami. Uprawnionym do uzyskania stypendium jest osoba, która zajęła punktowane miejsce: podczas Igrzysk Olimpijskich, Mistrzostw Świata, Mistrzostw Europy lub Mistrzostw Polski (jednak nie dalsze niż 10.), a także w przypadku studentów – mających prawo do uzyskania stypendium rektora w roku akademickim, w którym ubiegają się o Stypendium na Start.

Wnioskowanie odbywa się zwyczajowo na początku roku kalendarzowego, w styczniu i trwa około miesiąca. Dodatkowo w marcu uruchamiana jest tura dla osób, które brały udział w rekrutacji zimowej na studia II stopnia.

Dokładny termin rozpoczęcia i zakończenia wnioskowania będzie ogłaszany w aktualnościach na stronie BPM.

Przede wszystkim, należy złożyć wniosek (LINK DO WNIOSKU). 

W przeciwieństwie do innych świadczeń, o Stypendium na Start nie można wnioskować za pośrednictwem USOS.

Wypełniony wniosek należy dostarczyć do BPM: 

  • osobiście, w godzinach pracy (zakładka: Kontakt)

lub

lub 

  • mailem, na adres bpm@uw.edu.pl, jednakże wniosek musi być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym; 

lub

  • przez EPUAP/e-Doręczenia. 

12 000 zł – tyle wynosi stypendium (netto), wypłacane jest jednorazowo.

Z jakiego okresu powinny być osiągnięcia, na podstawie których chcę ubiegać się o Stypendium na Start dla Sportowców? 

Osiągnięcia powinny być odpowiednio: 

  • z okresu nauki w szkole średniej – w przypadku studentów I roku I stopnia i jednolitych magisterskich. 
  • z okresu studiów I stopnia – w przypadku studentów I roku II stopnia. 

Jakie osiągnięcia kwalifikują do otrzymania Stypendium na Start dla Sportowców? 

Zgodnie z postanowieniem Rektora, uprawnionym do uzyskania stypendium jest osoba, która zajęła punktowane miejsce podczas Igrzysk Olimpijskich, Mistrzostw Świata, Mistrzostw Europy lub Mistrzostw Polski (jednak nie dalsze niż 10.), a także w przypadku studentów – mających prawo do uzyskania stypendium rektora w roku akademickim, w którym ubiegają się o Stypendium na Start. Należy pamiętać, że wszelkie osiągnięcia są analizowane po złożeniu wniosku. 

Czy istnieje możliwość złożenia wniosku po terminie? 

Niestety nie, nawet gdyby taki wniosek został złożony, pozostanie bez rozpoznania. 

Czy w sprawie wniosku są wydawane decyzje?

Nie, wydawanie decyzji nie jest przewidziane – wnioskowanie o Stypendium na Start nie jest postępowaniem administracyjnym w rozumieniu Kodeksu Postępowania Administracyjnego. Laureaci stypendium otrzymują okolicznościowe dyplomy, a przypadku złożenia wniosku przez osoby nieuprawnione pozostaje się je bez rozpoznania. 

Nie jest przewidziana procedura odwołania od informacji o nieotrzymaniu stypendium. 

W jaki sposób dowiem się o wynikach postępowania w sprawie Stypendium na Start? Informacja w tej sprawie będzie przekazana mailowo, na adres powiązany z Uniwersytetem Warszawskim. Rozpatrzenie wniosku może potrwać ok. miesiąca. 

Czy można otrzymać jednocześnie Stypendium na Start i Stypendium Rektora?

Tak, jest to możliwe – nawet na podstawie tych samych osiągnięć. 

Czy Stypendium na Start dla Sportowców jest opodatkowane?

Tak, w związku z tym laureaci Stypendium na Start dla Sportowców będą proszeni o dostarczenia oświadczenia, które posłuży wystawieniu PIT-11.

Czy w przypadku utraty statusu studenta, tracę prawo do Stypendium na Start? 

Tak, w przypadku utraty statusu studenta w roku akademickim na który zostało przyznane stypendium, podlega ono zwrotowi. 

W jaki sposób Stypendium na Start jest wypłacane? 

Stypendium na Start jest wypłacane na rachunek bankowy wskazany w USOSweb. Ważne jest aby znajdował się tam aktualny numer konta – zmiany i weryfikacji można dokonać samodzielnie w zakładce Dla Wszystkich, następnie należy wybrać  Konto bankowe i urząd skarbowy

Czy jeżeli nie jestem na pierwszym roku, mogę otrzymać Stypendium na Start? 

Niestety nie, studenci starszych lat nie kwalifikują się do otrzymania Stypendium na Start.