Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Stypendium doktoranckie

Jeżeli jesteś uczestnikiem szkoły doktorskiej, który wziął udział w tzw. “regularnej” rekrutacji, jedyne co musisz zrobić, aby uzyskać stypendium doktoranckie to podpisać oświadczenie, w którym wskażesz m.in. swój numer konta.

Uwaga! Stypendium przysługuje wyłącznie osobom, które nie posiadają stopnia doktora.

Stypendium doktoranckie wynosi 2667.70 zł brutto (ok. 2367 zł netto). Jest wypłacane (bez przerwy wakacyjnej) ok. 17 dnia każdego miesiąca.

Ważne! 

Jeżeli przejdziesz pozytywnie ocenę śródokresową Twoje stypendium wzrośnie do: 4109,70 złotych brutto (ok. 3646 zł netto). Zgodnie z Regulaminem Szkół Doktorskich niezależnie od momentu kiedy dowiesz się, że Twój wynik jest pozytywny będzie Ci przysługiwało wyrównanie stypendium liczone od 25. miesiąca kształcenia.

Doktorant z orzeczeniem niepełnosprawności otrzymuje stypendium doktoranckie w wysokości zwiększonej o 30% kwoty podstawowej.

Stypendia doktoranckie są zwolnione od podatku dochodowego, ale podlegają ozusowaniu – tj. opłacana jest składka rentowa, emerytalna i wypadkowa.

Uwaga! Doktoranci przyjęci w rekrutacji ponadlimitowej (z tytułu np.  pracy w grancie, w tym Preludium BIS, uczestnictwa w programie “Doktorat wdrożeniowy”, programach NAWA) otrzymują stypendium w innej wysokości, zgodnie z zasadami tychże programów / grantów. 

Uwaga! Łączny okres otrzymywania stypendium doktoranckiego w szkołach doktorskich nie może przekroczyć 4 lat.

Doktorant, który złożył rozprawę doktorską w terminie wcześniejszym niż termin ukończenia kształcenia przewidziany w programie kształcenia, otrzymuje stypendium doktoranckie do dnia, w którym upływa termin ukończenia kształcenia, jednak nie dłużej niż przez 6 miesięcy.

Tak, stypendium ze szkoły doktorskiej można pobierać z innymi stypendiami.

Ale zgodnie z nowelizacją ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce doktorant, który podpisze po 21 września 2021 roku umowę o pracę z tytułu pracy w projekcie badawczym i wynagrodzenie to wyniesie co najmniej 3557,55 zł, to doktorant ten straci prawo do pobierania stypendium.