Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Stypendium na Start dla Olimpijczyków

Stypendium na Start dla Olimpijczyków jest świadczeniem, nagradzających studentów I roku I stopnia i jednolitych magisterskich, którzy w postępowaniu rekrutacyjnym na studia, uzyskali maksymalną liczbę punktów na podstawie tytułu laureata olimpiady przedmiotowej.

Stypendium na Start powstało w 2023 roku, na podstawie przepisów Ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, umożliwiającym uczelniom tworzenie własnego funduszu stypendialnego. W przeciwieństwie do np. stypendium socjalnego czy stypendium rektora, finansowanych z dedykowanego na ten cel Funduszu Stypendialnego, Stypendium na Start jest finansowane ze środków własnych Uniwersytetu.

Studenci I roku studiów I stopnia i jednolitych magisterskich, którzy na podstawie tytułu laureata olimpiady przedmiotowej uzyskali maksymalną liczbę punktów w postępowaniu rekrutacyjnym.

Wnioskowanie odbywa się zwyczajowo na początku roku kalendarzowego, w styczniu i trwa około miesiąca. 

Dokładny termin rozpoczęcia i zakończenia wnioskowania będzie ogłaszany w aktualnościach na stronie BPM.

Przede wszystkim, należy złożyć wniosek (LINK DO WNIOSKU). 

W przeciwieństwie do innych świadczeń, o Stypendium na Start nie można wnioskować za pośrednictwem USOS.

Wypełniony wniosek należy dostarczyć do BPM: 

  • osobiście, w godzinach pracy (zakładka: Kontakt)

lub

lub 

  • mailem, na adres bpm@uw.edu.pl, jednakże wniosek musi być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym; 

lub

  • przez EPUAP/e-Doręczenia. 

12 000 zł – tyle wynosi stypendium, wypłacane jest jednorazowo.

Czy Stypendium na Start można uzyskać na podstawie tytułu finalisty?

Niestety nie, żeby otrzymać Stypendium na Start dla Olimpijczyków należy spełnić łącznie jeden warunek – tj. tytuł laureata olimpiady na podstawie, którego uzyskano maksymalną liczbę punktów w postępowaniu rekrutacyjnym na kierunek studiów.

Zatem Stypendium na Start nie mogą otrzymać także laureaci, którzy uzyskali  jedynie zwolnienie częściowe w postępowaniu rekrutacyjnym ani finaliści. 

Czy muszę dołączyć zaświadczenie do organizatora olimpiady o posiadaniu tytułu laureata? 

Nie jest to konieczne, osiągnięcia olimpijskie są sprawdzane w rejestrze prowadzonym przez Biuro ds. Rekrutacji. Wystarczy sam wniosek.

Czy istnieje możliwość złożenia wniosku po terminie? 

Niestety nie, nawet gdyby taki wniosek został złożony, pozostanie bez rozpoznania. 

Czy w sprawie wniosku są wydawane decyzje?

Nie, wydawanie decyzji nie jest przewidziane – wnioskowanie o Stypendium na Start nie jest postępowaniem administracyjnym w rozumieniu Kodeksu Postępowania Administracyjnego. Laureaci stypendium otrzymują okolicznościowe dyplomy, a przypadku złożenia wniosku przez osoby nieuprawnione pozostaje się je bez rozpoznania. 

Nie jest przewidziana procedura odwołania od informacji o nieotrzymaniu stypendium. 

W jaki sposób dowiem się o wynikach postępowania ws. Stypendium na Start? Informacja w tej sprawie będzie przekazana mailowo, na adres powiązany z Uniwersytetem Warszawskim. Rozpatrzenie wniosku może potrwać ok. miesiąca. 

Czy można otrzymać jednocześnie Stypendium na Start i Stypendium Rektora?

Tak, jest to możliwe – nawet na podstawie tych samych osiągnięć. 

Czy Stypendium na Start dla Olimpijczyków jest opodatkowane?

Nie, w związku z tym uczelnia nie wystawia PIT-11 na tę okoliczność. 

Czy w przypadku utraty statusu studenta, tracę prawo do Stypendium na Start? 

Tak, w przypadku utraty statusu studenta w roku akademickim na który zostało przyznane stypendium, podlega ono zwrotowi. 

W jaki sposób Stypendium na Start jest wypłacane? 

Stypendium na Start jest wypłacane na rachunek bankowy wskazany w USOSweb. Ważne jest aby znajdował się tam aktualny numer konta – zmiany i weryfikacji można dokonać samodzielnie w zakładce Dla Wszystkich, następnie należy wybrać  Konto bankowe i urząd skarbowy.