Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Wszystko co musisz wiedzieć o wnioskowaniu o miejsce w domu studenta

Koniec semestru letniego to nie tylko sesja, ale również czas na składanie wniosków o miejsce w domu studenta. Oto garść najważniejszych informacji, o których musi pamiętać każdy kto chce ubiegać się o miejsce w akademiku.

Wnioskowanie – jak złożyć wniosek, jakie dokumenty są potrzebne? 

Wniosek o miejsce w domu studenta oraz oświadczenie o dochodach za rok 2021 należy złożyć za pośrednictwem USOSweb. Po zalogowaniu się do USOSweb (pamiętaj o tym, żeby nie korzystać w tym celu z wydziałowego USOSweb!) wybierz Dla wszystkich, następnie Wnioski, z listy wybierz oświadczenie o dochodach za rok 2021 oraz wniosek o przyznanie miejsca w domu studenta UW.

Każda osoba ubiegająca się o miejsce musi załączyć następujące dokumenty:

 • zaświadczenie o dochodach z Urzędu Skarbowego za rok 2021
 • zaświadczenie o wysokości składek zdrowotnych z ZUS za rok 2021
 • oświadczenie o dochodach niepodlegających opodatkowaniu za rok 2021

Dokumenty te dotyczą każdego pełnoletniego członka Twojej rodziny (np. matki, ojca). Zaświadczenia z Urzędu Skarbowego nie można zastąpić innym dokumentem. Zaświadczenie to należy dostarczyć nawet jeśli Ty lub członek Twojej rodziny nie osiągnęliście w 2021 roku żadnego dochodu.

Jeżeli uzyskałeś/łaś dochód po roku 2021 do wniosku załącz również:

 • umowę,
 • zaświadczenie o wysokości dochodu za 2. miesiąc.

Jeżeli utraciłeś/łaś dochód do wniosku załącz również:

 • PIT-11,
 • umowę, świadectwo pracy lub inny dokument potwierdzający koniec uzyskiwania dochodu.

Lista ta zawiera przykładowe dokumenty, oznacza to, że w trakcie weryfikacji wniosku możesz zostać poproszony/a o dostarczenie dodatkowych dokumentów.

Uwaga! 

Zgodnie z § 5 ust. 1 zał. 5 do Regulaminu świadczeń dla studentów UW cudzoziemcy nie muszą składać dokumentów dotyczących dochodu.

Ważne!

Nie odkładaj złożenia wniosku. Wnioski będą weryfikowane i rozpatrywane według kolejności złożenia. Udział w turze gwarantowany jest jedynie tym osobom, które złożą komplet dokumentów maksymalnie na 14 dni przed daną turą. Oznacza to, że wnioski złożone w późniejszym terminie mogą wziąć udział w danej turze, jednak nie jest to już gwarantowane

Terminy przyznawania miejsc

Miejsca przyznawane są jedynie w dni poszczególnych tur. Algorytm przyznawania miejsc został szczegółowo opisany tu: https://bpm.uw.edu.pl/akademik/. Biuro ds. Pomocy Materialnej nie dokonuje zamian miejsc. Możliwe są one jedynie za pośrednictwem Giełdy wymiany miejsc.

Wniosek może zostać złożony:

 1. od 1 lipca 2022 roku w przypadku obecnych studentów i doktorantów, a także doktorantów przyjętych na I rok kształcenia w szkole doktorskiej;
 2. od 22 lipca 2022 roku w przypadku studentów przyjętych na I rok wszystkich rodzajów studiów.

Wnioski o przyznanie miejsca w domu studenta będą rozpatrywane w następujących terminach:

 1. TURA I: 25 lipca 2022 roku – obecnym studentom oraz doktorantom (tura przeznaczona również dla studentów 3. roku studiów I stopnia, którzy planują kontynuację studiów na Uniwersytecie Warszawskim);
 2. TURA II: 19 sierpnia 2022 roku – studentom przyjętym na I rok wszystkich rodzajów studiów (jednolitych magisterskich, pierwszego i drugiego stopnia);
 3. TURA IIa: 31 sierpnia 2022 roku – doktorantom przyjętym na I rok kształcenia w Szkole Doktorskiej;
 4. TURA III i IV: 1 oraz 10 września 2022 roku  9 oraz 23 września 2022 roku – w przypadku wolnych miejsc, wszystkim studentom oraz doktorantom, którzy ubiegają się przez USOSweb o ponowne przyznanie miejsca.

UWAGA: W związku z licznymi prośbami zmianie uległy terminy III i IV tury rozpatrywania wniosków o przyznanie miejsca w domu studenta. III tura odbędzie się 9 września (zamiast 1 września). IV tura odbędzie się 23 września (w przypadku pozostania wolnych miejsc). 

Na tym etapie przyznawane jest jedynie miejsce w danym akademiku. Numer i typ pokoju określany jest na etapie kwaterunku (Biuro ds. Pomocy Materialnej nie przyznaje miejsc w konkretnych pokojach).

Kwaterowanie w domach studenta

Osoby, którym zostaną przyznane miejsca w domach studenta, będą mogły zakwaterować się w okresie od 15 września do 7 października 2022 r. 

Giełda zamiany miejsc

Studenci oraz doktoranci mogą zamieniać się przyznanymi miejscami w domach studenta w ramach giełdy za pośrednictwem USOSweb od 25 lipca do 14 września 2022 roku. Miejsca nie będą wymieniane w inny sposób niż za pośrednictwem giełdy.

Opłaty

Postanowienie o wysokości opłat