Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Progi punktowe przy stypendium rektora – rok akademicki 2022/2023

Kategoria: Stypendium rektora

Progi punktowe – to jedno z haseł, które najczęściej pojawia się podczas procesu wnioskowania o stypendium rektora. Pamiętajcie, że przedstawione progi nie stanowią prostej odpowiedzi na pytanie: ile trzeba mieć punktów, żeby uzyskać stypendium rektora? Jednak mogą być przydatną wskazówką.

Poniżej znajdują się wskazane progi punktowe od jakich możliwe było uzyskanie stypendium rektora w roku akademickim 2022/2023 (nie dotyczy semestru letniego). Jeżeli w postępowaniu o stypendium studenci uzyskali wskazany w tabeli lub wyższy wynik punktowy oraz jeżeli nie były spełnione przesłanki wykluczające możliwość przyznania świadczenia, było ono przyznawane. Próg punktowy to wynik ostatniej osoby, która uzyskała stypendium na danym kierunku/roku (o ile nie było przesłanek wykluczających możliwości przyznania świadczenia), co oznacza że należało uzyskać tyle punktów, lub więcej, ile wynosi próg aby uzyskać stypendium na danym kierunku/roku.

[Tabela]

We wskazanym poniżej wykazie,

  • w kolumnie A znajdują się kierunki oraz konkretne wydziały,
  • w kolumnie B poszczególne lata studiów na których stypendium było przyznawane,
  • w kolumnie C poszczególne progi punktowe.

[1 roku studiów pierwszego stopnia oraz 1 rok studiów jednolitych magisterskich]

W kolumnie B, w której znajdują się wskazane lata studiów nie ma podanych – 1 roku studiów pierwszego stopnia oraz 1 rok studiów jednolitych magisterskich, ponieważ w przypadku tej grupy stypendium przysługuje każdemu kto w roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest: a) laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady stopnia centralnego, o których mowa w przepisach o systemie oświaty lub b) medalistą co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w danym sporcie, o którym mowa w przepisach o sporcie, o ile to osiągnięcie uzyskał w okresie od rozpoczęcia nauki w szkole ponadpodstawowej do ostatniego dnia terminu składania wniosków o przyznanie stypendium rektora.
W przypadku tych osób nie ma progu punktowego. Każdy kto spełnia te kryteria i złożył wniosek otrzymuje stypendium rektora.

NAZWA WYDZIAŁU I KIERUNKU LATA PRÓG
Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki 
BIOINFORMATYKA 2 rok I stopnia 82
3 rok I stopnia 100
1 rok II stopnia 92
2 rok II stopnia 81
INFORMATYKA 2 rok I stopnia 50
3 rok I stopnia 63
1 rok II stopnia 70
2 rok II stopnia 65
MATEMATYKA 2 rok I stopnia 56
3 rok I stopnia 65
1 rok II stopnia 81
2 rok II stopnia 100
MACHINE LEARNING 1 rok II stopnia 68
2 rok II stopnia 91
Wydział Fizyki 
ASTRONOMIA 2 rok I stopnia 65
3 rok I stopnia 20
1 rok II stopnia 50
2 rok II stopnia 38
EUROPEJSKIE STUDIA OPTYKI OKULAROWEJ I OPTOMETRII 2 rok I stopnia 63
3 rok I stopnia 79
4 rok I stopnia 65
ZASTOSOWANIE FIZYKI W BIOLOGII I MEDYCYNIE 2 rok I stopnia 88
3 rok I stopnia 82
1 rok II stopnia 96
2 rok II stopnia 75
FIZYKA 2 rok I stopnia 80
3 rok I stopnia 77
1 rok II stopnia 89
2 rok II stopnia 71
PHYSICS (STUDIES IN ENGLISH) 1 rok II stopnia 95
2 rok II stopnia 100
NAUCZANIE FIZYKI 3 rok I stopnia 38
INŻYNIERIA NANOSTRUKTUR I stopień 81
2 rok II stopnia 80
NANOINŻYNIERIA 2 rok I stopnia 94
4 rok I stopnia 97
OPTOMETRIA 1 rok II stopnia 91
2 rok II stopnia 71
Wydział Chemii 
CHEMIA 2 rok I stopnia 14
3 rok I stopnia 31
1 rok II stopnia 84
2 rok II stopnia 87
CHEMICZNA ANALIZA INSTRUMENTALNA 3 rok I stopnia 21
4 rok I stopnia 74
CHEMIA JĄDROWA I RADIOFARMACEUTYKA 2 rok I stopnia 14
CHEMIA MEDYCZNA 2 rok I stopnia 79
3 rok I stopnia 83
4 rok I stopnia 111
1 rok II stopnia 100
CHEMIA STOSOWANA 1 rok II stopnia 35
ENERGETYKA I CHEMIA JĄDROWA 3 rok I stopnia 56
RADIOGENOMIKA II stopień 82
Wydział Geologii 
GEOLOGIA POSZUKIWAWCZA 2 rok I stopnia 72
3 rok I stopnia 92
1 rok II stopnia 79
2 rok II stopnia 71
GEOLOGIA STOSOWANA 2 rok I stopnia 50
3 rok I stopnia 69
4 rok I stopnia 94
1 rok II stopnia 80
2 rok II stopnia 84
Wydział Biologii 
BIOLOGIA 3 rok I stopnia 70
1 rok II stopnia 88
2 rok II stopnia 75
BIOTECHNOLOGIA 2 rok I stopnia 72
3 rok I stopnia 74
1 rok II stopnia 95
2 rok II stopnia 80
OCHRONA ŚRODOWISKA 3 rok I stopnia 74
2 rok II stopnia 68
Wydział Geografii i Studiów Regionalnych 
GEOGRAFIA 2 rok I stopnia 79
3 rok I stopnia 84
1 rok II stopnia 90
2 rok II stopnia 97
GOSPODARKA PRZESTRZENNA 2 rok I stopnia 78
3 rok I stopnia 59
1 rok II stopnia 91
2 rok II stopnia 103
STUDIA MIEJSKIE 1 rok II stopnia 90
2 rok II stopnia 152
Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych 
BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE 2 rok I stopnia 23
3 rok I stopnia 48
1 rok II stopnia 67
2 rok II stopnia 76
EUROPEAN POLITICS AND ECONOMICS 2 rok I stopnia 63
3 rok I stopnia 66
EUROPEISTYKA 1 rok II stopnia 83
2 rok II stopnisa 76
EUROPEISTYKA – INTEGRACJA EUROPEJSKA 2 rok I stopnia 50
3 rok I stopnia 75
GRADUATE PROGRAMME IN POLITICAL SCIENCE 2 rok II stopnia 62
ORGANIZACJA RYNKU PRACY 2 rok I stopnia 66
3 rok I stopnia 59
POLITOLOGIA 2 rok I stopnia 42
3 rok I stopnia 76
1 rok II stopnia 81
2 rok II stopnia 61
STUDIA EUROAZJATYCKIE 2 rok II stopnia 73
STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE 2 rok I stopnia 84
3 rok I stopnia 75
1 rok II stopnia 77
2 rok II stopnia 74
UNGRADUATE PROGRAMME IN INTERNATIONAL RELATIONS 2 rok I stopnia 83
3 rok I stopnia 73
1 rok II stopnia 71
2 rok II stopnia 72
POLITYKA SPOŁECZNA 2 rok I stopnia 94
3 rok I stopnia 50
2 rok II stopnia 52
UNGRADUATE PROGRAMME IN POLITICAL SCIENCE 2 rok I stopnia 82
Wydział Prawa i Administracji 
ADMINISTRACJA 2 rok I stopnia 30
3 rok I stopnia 54
1 rok II stopnia 58
2 rok II stopnia 6
HUMANITARIAN ACTION 2 rok II stopnia 50
PRAWO FINANSOWE I SKARBOWOŚĆ 1 rok II stopnia 41
2 rok II stopnia 30
PRAWO 2 rok jednolitych magisterskich 75
3 rok jednolitych magisterskich 67
4 rok jednolitych magisterskich 94
5 rok jednolitych magisterskich 95
SAMORZĄD TERYTORIALNY I POLITYKA REGIONALNA 2 rok I stopnia 36
3 rok I stopnia 91
Wydział Pedagogiczny
GRADUATE PROGRAMME IN TEACHING ENGLISH 1 rok II stopnia 55
2 rok II stopnia 100
PEDAGOGIKA 2 rok i stopnia 61
3 rok I stopnia 78
1 rok II stopnia 100
2 rok II stopnia 94
PEDAGOGIKA SPECJALNA 2 rok jednolitych magisterskich 67
3 rok jednolitych magisterskich 62
PEDAGOGIKA NAUCZYCIELSKA 2 rok II stopnia 100
PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA 2 rok jednolitych magisterskich 67
3 rok jednolitych magisterskich 57
4 rok jednolitych magisterskich 88
Wydział Nauk Ekonomicznych 
DATA SCIENCE AND BUSINESS ANALYTICS 1 rok II stopnia 44
2 rok II stopnia 57
EKONOMIA 2 rok I stopnia 43
3 rok I stopnia 55
1 rok II stopnia 56
2 rok II stopnia 44
FINANCE, INTERNATIONAL INVESTMENT AND ACCOUNTING 2 rok I stopnia 18
3 rok I stopnia 4
FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ 2 rok I stopnia 71
3 rok I stopnia 45
1 rok II stopnia 65
2 rok II stopnia 79
INFORMATYKA I EKONOMETRIA 2 rok I stonia 78
3 rok I stopnia 43
1 rok II stopnia 85
2 rok II stopnia 73
INTERNATIONAL ECONOMICS 1 rok II stopnia 108
QUANTITIVE FINANCE 1 rok II stopnia 78
2 rok II stopnia 1
Wydział Psychologii 
COGNITIVE SCIENCE 1 rok II stopnia 81
2 rok II stopnia 65
PSYCHOLOGIA 2 rok jednolitych magisterskich 71
3 rok jednolitych magisterskich 70
4 rok jednolitych magisterskich 90
5 rok jednolitych magisterskich 93
STOSOWANA PSYCHOLOGIA ZWIERZĄT 2 rok I stopnia 52
3 rok I stopnia 34
Wydział Zarządzania 
INTERNATIONAL MANAGEMENT AND INTERCULTURAL COMMUNICATION – GLOBAL MBA II stopień 93
INTERNATIONAL BUSIBESS PROGRAM 2 rok II stopnia 89
ZARZĄDZANIE 2 rok I stopnia 45
3 rok I stopnia 39
1 rok II stopnia 63
2 rok II stopnia 42
ZARZĄDZANIE FINANSAMI I RACHUNKOWOŚĆ 2 rok I stopnia 44
3 rok I stopnia 66
1 rok II stopnia 69
2 rok II stopnia 59
Wydział Dziennikarstwa Informacji i Bibliologii 
ARCHITEKTURA PRZESTRZENI INFORMACYJNYCH 2 rok I stopnia 64
3 rok I stopnia 65
1 rok II stopnia 100
2 rok II stopnia 98
INFORMACJA NAUKOWA I BILIOTEKOZNAWSTWO 3 rok I stopnia 86
1 rok II stopnia 50
2 rok II stopnia 83
DZIENNIKARSTWO I MEDIOZNAWSTWO 2 rok I stopnia 52
3 rok I stopnia 63
1 rok II stopnia 83
2 rok II stopnia 78
LOGISTYKA I ADMINISTROWANIE W MEDIACH 2 rok I stopnia 63
3 rok I stopnia 90
1 rok II stopnia 75
2 rok II stopnia 93
PUBLIKOWANIE WSPÓŁCZESNE 2 rok I stopnia 75
3 rok I stopnia 76
1 rok II stopnia 97
2 rok II stopnia 68
ZARZĄDZANIE BIG DATA 1 rok II stopnia 88
2 rok II stopnia 88
Wydział Archeologii 
ARCHEOLOGIA 2 rok I stopnia 78
3 rok I stopnia 85
1 rok II stopnia 97
2 rok II stopnia 74
Archaeology (Studies in English) 3 rok I stopnia 91
Wydział Historii  
HISTORIA 2 rok I stopnia 90
3 rok I stopnia 76
1 rok II stopnia 77
2 rok II stopnia 106
HISTORIA I KULTURA ŻYDÓW 1 rok II stopnia 78
Wydział Polonistyki 
FILOLOGIA POLSKA 2 rok I stopnia 77
3 rok I stopnia 80
1 rok II stopnia 87
2 rok II stopnia 95
SZTUKA PISANIA 2 rok I stopnia 87
KULTURAZNAWSTWO – WIEDZA O KULTURZE 2 rok I stopnia 93
3 rok I stopnia 78
1 rok II stopnia 100
2 rok II stopnia 100
SZTUKI SPOŁECZNE 1 rok II stopnia 3
2 rok II stopnia 85
SLAWISTYKA 2 rok I stopnia 85
3 rok I stopnia 80
1 rok II stopnia 94
2 rok II stopnia 100
FILOLOGIA KLASYCZNA 2 rok I stopnia 88
3 rok I stopnia 97
II stopień 96
LOGOPEDIA OGÓLNA I KLINICZNA 2 rok I stopnia 60
3 rok I stopnia 73
1 rok II stopnia 69
2 rok II stopnia 55
FILOLOGIA BAŁTYCKA 2 rok I stopnia 100
3 rok I stopnia 62
II stopień 80
FILOLOGIA POLSKIEGO JĘZYKA MIGOWEGO 1 rok II stopnia 98
2 rok II stopnia 86
Wydział Nauk o Kulturze i Sztuce 
ETNOLOGIA I ANTROPOLOGIA KULTUROWA 2 rok I stopnia 69
3 rok I stopnia 82
1 rok II stopnia 96
2 rok II stopnia 96
HISTORIA KULTURY W DOBIE HUMANISTYKI CYFOWEJ 1 rok II stopnia 67
HISTORIA SZTUKI 2 rok I stopnia 82
3 rok I stopnia 78
1 rok II stopnia 30
2 rok II stopnia 75
MUZYKOLOGIA 2 rok I stopnia 75
3 rok I stopnia 57
1 rok II stopnia 85
2 rok II stopnia 88
Wydział Lingwistyki Stosowanej 
LINGWISTYKA STOSOWANA 2 rok I stopnia 75
3 rok I stopnia 82
1 rok II stopnia 92
2 rok II stopnia 78
FILOLOGIA ROSYJSKA 2 rok I stopnia 45
3 rok I stopnia 62
1 rok II stopnia 69
2 rok II stopnia 41
FILOLOGIA BIAŁORUSKA Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM 2 rok I stopnia 17
II stopień 73
UKRAINISTYKA Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM 3 rok I stopnia 74
1 rok II stopnia 95
KULTUROZNAWSTWO EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ 2 rok I stopnia 74
3 rok I stopnia 100
1 rok II stopnia 17
2 rok II stopnia 81
Wydział Neofilologii 
STUDIA FILOLOGICZNO-KULTUROZNAWCZE 2 rok I stopnia 75
HELWETOLOGIA – STUDIA SZWAJCARSKIE 2 rok II stopnia 104
STUDIA KANADYJSKIE 1 rok II stopnia 60
FILOLOGIA ANGIELSKA 2 rok I stopnia 72
3 rok I stopnia 80
1 rok II stopnia 91
2 rok II stopnia 80
FILOLOGIA ANGIELSKA-JĘZYKOZNAWSTWO 1 rok II stopnia 73
FILOLOGIA ANGIELSKA – LITERATURA I KULTURA 1 rok II stopnia 72
GERMANISTYKA 2 rok I stopnia 72
3 rok I stopnia 60
1 rok II stopnia 70
2 rok II stopnia 96
FILOLOGIA ROMAŃSKA 2 rok I stopnia 71
3 rok I stopnia 65
1 rok II stopnia 74
2 rok II stopnia 100
FILOLOGIA IBERYJSKA 1 rok II stopnia 63
2 rok II stopnia 78
HISPANISTYKA STOSOWANA 2 rok I stopnia 90
3 rok I stopnia 79
IBERYSTYKA: HISPANISTYKA 2 rok I stopnia 81
3 rok I stopnia 69
IBERYSTYKA: PORTUGALISTYKA 2 rok I stopnia 43
3 rok I stopnia 77
FENNISTYKA 3 rok I stopnia 83
II stopień 95
HUNGARYSTYKA 2 rok I stopnia 77
4 rok I stopnia 82
2 rok II stopnia 94
FILOLOGIA WŁOSKA 2 rok I stopnia 56
3 rok I stopnia 66
1 rok II stopnia 75
2 rok II stopnia 60
Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji 
KRYMINOLOGIA 1 rok II stopnia 80
2 rok II stopnia 59
PROFILAKTYKA SPOŁECZNA I RESOCJALIZACJA 2 rok I stopnia 48
3 rok I stopnia 57
1 rok II stopnia 67
2 rok II stopnia 72
PRACA SOCJALNA 2 rok II stopnia 32
SOCJOLOGIA STOSOWANA I ANTROPOLOGIA SPOŁECZNA 2 rok I stopnia 67
3 rok I stopnia 57
1 rok II stopnia 90
2 rok II stopnia 72
Wydział Socjologii 
JĘZYK I SPOŁECZEŃSTWO 1 rok II stopnia 97
2 rok II stopnia 43
SOCJOLOGIA 2 rok I stopnia 62
3 rok I stopnia 67
1 rok II stopnia 75
2 rok II stopnia 82
SOCJOLOGIA CYFROWA 1 rok II stopnia 103
2 rok II stopnia 29
SOCJOLOGIA INTERWENCJI SPOŁECZNYCH 1 rok II stopnia 93
2 rok II stopnia 59
Wydział Orientalistyczny 
KOMUNIKACJA MIĘDZYKULTUROWA: AZJA-AFRYKA 2 rok II stopnia 86
AFRICAN STUDIES 1 rok II stopnia 97
ORIENTALISTYKA – ARABISTYKA 2 rok I stopnia 74
3 rok I stopnia 93
II stopień 96
ORIENTALISTYKA – EGIPTOLOGIA 2 rok I stopnia 65
2 rok II stopnia 61
ORIENTALISTYKA – HEBRAISTYKA I stopień 84
2 rok II stopnia 68
ORIENTALISTYKA – INDOLOGIA 2 rok I stopnia 80
3 rok I stopnia 43
2 rok II stopnia 86
ORIENTALISTYKA – IRANISTYKA 2 rok I stopnia 112
3 rok I stopnia 75
2 rok II stopnia 79
ORIENTALISTYKA – JAPONISTYKA 2 rok I stopnia 93
3 rok I stopnia 81
1 rok II stopnia 100
2 rok II stopnia 107
ORIENTALISTYKA – KOREANISTYKA 2 rok I stopnia 80
3 rok I stopnia 93
1 rok II stopnia 92
2 rok II stopnia 101
ORIENTALISTYKA – MONGOLISTYKA I TYBETOLOGIA 2 rok I stopnia 45
3 rok I stopnia 70
ORIENTALISTYKA – SINOLOGIA 2 rok I stopnia 91
3 rok I stopnia 82
2 rok II stopnia 74
ORIENTALISTYKA – TURKOLOGIA 3 rok I stopnia 76
II stopień 92
RELIGIONS IN ASIA AND AFRICA: BUDDHISM, ISLAM AND OTHERS 2 rok II stopnia 97
STUDIA WSCHODNIE 2 rok I stopnia 53
3 rok I stopnia 68
1 rok II stopnia 70
2 rok II stopnia 86
Wydział “Artes Liberales” 
ARTES LIBERALES 2 rok I stopnia 99
3 rok I stopnia 100
1 rok II stopnia 88
2 rok II stopnia 96
ANTROPOZOOLOGIA 2 rok I stopnia 59
3 rok I stopnia 41
FILOLOGIA NOWOGRECKA 3 rok I stopnia 25
INTERDISCIPLINARY STUDIES ON SOCIAL CHANGE 1 rok II stopnia 92
KULTUROZNAWSTWO – CYWILIZACJA ŚRÓDZIEMNOMORSKA 2 rok I stopnia 97
3 rok I stopnia 88
II stopień 96
Wydział Filozofii 
BIOETYKA 2 rok II stopnia 86
FILOZOFIA 2 rok I stopnia 75
3 rok I stopnia 50
1 rok II stopnia 79
2 rok II stopnia 95
INTERNATIONAL STUDIES IN PHILOSOPHY 2 rok I stopnia 73
3 rok I stopnia 47
KOGNITYWISTYKA 2 rok I stopnia 65
3 rok I stopnia 69
Centrum Europejskie 
EUROPEISTYKA 2 rok I stopnia 44
3 rok I stopnia 82
Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego 
INŻYNIERIA OBLICZENIOWA 1 rok II stopnia 100
2 rok II stopnia 100
Kolegium Międzydziedzinowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych 
MISH wszystkie lata 99
Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych 
MISMaP 2 rok I stopnia 88
3 rok I stopnia 84
4 rok I stopnia 85
1 rok II stopnia 82
2 rok II stopnia 75
2 rok jednolitych 80
3 rok jednolitych 64
4 rok jednolitych 144
5 rok jednolitych 88
Centrum Nauk Sądowych
KRYMINALISTYKA I NAUKI SĄDOWE W ZAKRESIE BIOLOGIA I GENETYKA SĄDOWA 1 rok II stopnia 100
2 rok II stopnia 68
KRYMINALISTYKA I NAUKI SĄDOWE W ZAKRESIE CHEMIA SĄDOWA 1 rok II stopnia 75
2 rok II stopnia 114
KRYMINALISTYKA I NAUKI SĄDOWE W ZAKRESIE KRYMINALISTYKA OGÓLNA 1 rok II stopnia 83
2 rok II stopnia 67
Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem 
MIĘDZYWYDZIAŁOWE STUDIA OCHRONY ŚRODOWISKA 2 rok I stopnia 38
3 rok I stopnia 73
1 rok II stopnia 83
2 rok II stopnia 93
SUSTAINABLE DEVELOPMENT 1 rok II stopnia 100
2 rok II stopnia 83
Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej UW
NAUCZANIE JĘZYKÓW OBCYCH – J. ANGIELSKI 2 rok I stopnia 56
3 rok I stopnia 55
1 rok II stopnia 75
2 rok II stopnia 98
 Instytut Ameryk i Europy 
EUROREG II stopień 79
STUDIA AMERYKANISTYCZNE 2 rok I stopnia 43
3 rok I stopnia 59
1 rok II stopnia 74
2 rok II stopnia 73

 

[Progi punktowe w roku akademickim 2021/22]

Tutaj możecie sprawdzić progi punktowe przy stypendium rektora za poprzedni rok akademicki.

Hej! Oceń jakość naszego wpisu:

Kliknij w gwiazdkę, aby ocenić!

Średnia ocena 0 / 5. Liczba głosów: 0

Jak dotąd brak głosów

Dziękujemy!

Twoja opinia pozwoli nam tworzyć lepsze treści.

Przykro nam, że ten post nie był dla Ciebie przydatny!

Powiedz nam, jak możemy ulepszyć ten post?