Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Wszystko co powinieneś wiedzieć o wnioskowaniu o miejsce w Domu studenta – rok akademicki 2023/24 [AKTUALIZACJA]

Zdjęcie ilustracyjne

Kategoria: Akademik

[Wpis będzie aktualizowany. Aktualizacje znajdują się na dole wpisu.] 

W tym roku rozpoczynamy wnioskowanie o miejsce w domu studenta, aż o miesiąc wcześniej niż miało to miejsce rok temu. Mamy nadzieję, że dzięki temu każdy kto będzie chciał zdąży złożyć na spokojnie wniosek.

Wnioskowanie – krok po kroku….

[Kto może ubiegać się o miejsce w domu studenta (akademiku) UW?]

Każdy student i doktorant UW ma także prawo do ubiegania się o miejsce dla siebie – nie tylko dla siebie, ale np. również dla swoich dzieci oraz małżonka/ki. 

Miejsce jest przyznawane na okres do 9 lipca 2024 r., z możliwością wcześniejszego wykwaterowania lub przedłużenia zakwaterowania na okres wakacji letnich 2024 .

Obecnie nie kwaterujemy studentów/doktorantów innych uczelni – o ewentualnej zmianie tej decyzji pojawi się osobny komunikat, jednak nie wcześniej niż w połowie października 2023. 

[Terminy – czyli do kiedy złożyć wniosek o miejsce w domu studenta i kiedy zostanie on rozpatrzony?]

Zaplanowane zostały trzy tury składania wniosków o miejsce w akademiku: 

 • TURA I: dla obecnych studentów UW trwa od 1 czerwca do 25 lipca 2023 r. – dedykowana jest osobom, które aktualnie studiują na Uniwersytecie Warszawskim, w szczególności osobom które kończą w tym roku studia I stopnia na UW i planują kontynuację kształcenia na studiach II stopnia w roku akademickim 2023/24 na UW – istotne by te osoby złożyły kompletny wniosek jeszcze przed obroną (jeżeli tego nie zrobią, będą musiały czekać na ponowne przyznanie uprawnień w USOSweb).
 • TURA II: do 31 sierpnia 2023 r. dla osób przyjętych na UW w roku akademickim 2023/24 na I rok wszystkich rodzajów studiów oraz na I rok kształcenia w szkole doktorskiej. Osoby przyjęte na I rok studiów/kształcenia w szkole doktorskiej mogą składać wnioski bezpośrednio po otrzymaniu dostępu do USOSweb. Dostęp jest nadawany przez jednostki dydaktyczne (wydziały/centra/instytuty/szkoły doktorskie), które organizują kształcenie na Twoim kierunku, w których składałeś dokumenty w trakcie rekrutacji.
 • TURA III: do 15 września 2023 r. dla studentów i doktorantów UW wszystkich lat, którzy nie złożyli wniosku we wcześniejszych turach lub nie otrzymali miejsca w poprzednich turach i ubiegają się o ponowne rozpatrzenie wniosku.

Ważne jest przy tym, że gwarancję rozpatrzenia wniosku w najbliższej turze otrzymują osoby, które złożą kompletny wniosek na minimum 14 dni przed zakończeniem tury, tzn: 

 • do 11 lipca 2023 r. by mieć gwarancję rozpatrzenia wniosku w I turze; 
 • do 17 sierpnia 2023 r. by mieć gwarancję rozpatrzenia wniosku w II turze; 
 • do 01 września 2023 r. by mieć gwarancję rozpatrzenia wniosku w III turze.

Wyniki przydziału miejsc będą pojawiać się w USOSweb, w godzinach wieczornych, w dniu zakończenia poszczególnych tur.

Osoby, które otrzymają miejsce będą mogły zgłaszać się do akademików w celu zakwaterowania w dniach 18.09-2.10.2023 r. Szczegóły dotyczące procedury kwaterowania pojawią się w osobnym komunikacie, po I turze przydziału miejsc.

Giełda wymiany miejsc będzie aktywna w dniach 25.07.-17.09.2023 r.

[Jak złożyć wniosek?]

 • KROK 1: Logujesz się do USOSweb UW (centralnego – prosimy o niekorzystanie z instalacji wydziałowych), pod adresem usosweb.uw.edu.pl
 • KROK 2: Wybierasz zakładkę Dla wszystkich, następnie wybierasz Wnioski i na liście dostępnych aplikacji wybierasz “oświadczenie o dochodach za 2022 r.” oraz “Wniosek o akademik na rok akademicki 2023/2024”.
 • KROK 3: W pierwszej kolejności musisz złożyć oświadczenie o dochodach za 2022 r. Aby zacząć wybierz: Rozpocznij wypełnianie – więcej o oświadczeniu o dochodach poniżej.
  UWAGA! Osoby posiadające obywatelstwo inne niż polskie nie muszą wypełniać oświadczenia o dochodach i mogą przejść od razu do kroku 4.
 • KROK 4: Gdy złożysz oświadczenie o dochodach za 2022 r., czas na złożenie wniosku o akademik 2023/2024. Pamiętaj! Uważnie czytaj komunikaty, które pojawiają się w systemie podczas wypełniania wniosku.
  Uwaga! Oświadczenia o dochodach za 2022 r. będą analizowane dopiero po złożeniu wniosku o akademik!
 • KROK 5: Przy wypełnianiu wniosku o akademiki wybierz odpowiednią pulę, z której składasz wniosek – do wyboru będzie pula ogólna (nazwana Uniwersytet Warszawski lub Biuro ds. Pomocy Materialnej) oraz pula BON (Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami). Ta druga dotyczy osób posiadających odpowiednie orzeczenie lub zaświadczenie dotyczące przewlekłej choroby, za tę pulę odpowiada merytorycznie Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami (bon@uw.edu.pl).
 • KROK 6: Złożenie oświadczenia o dochodach i wniosku o akademik następuje po wpisaniu kodu autoryzacyjnego, wysyłanego na adres mailowy wnioskodawcy widniejący w USOSweb (rekomendujemy korzystanie z maila w domenie UW).

UWAGA! Laureaci i finaliści, z przyczyn technicznych, także muszą wypełnić oświadczenie o dochodach, pomimo niestosowania wobec nich kryterium dochodu.

[Jak wypełnić oświadczenie o dochodach za 2022 r.?]

Kogo mają dotyczyć dokumenty dot. dochodu:

 • studenta/doktoranta, który wnioskuje o miejsce (wnioskodawca) – czyli Ciebie; 
 • Twoich rodziców; 
 • Twoich dzieci; 
 • Twojego niepełnoletniego rodzeństwa lub rodzeństwa pełnoletniego uczącego się do 26 roku życia lub z niepełnosprawnością (bez względu na wiek).

Jakich dokumentów potrzebuję? Podstawową listę znajdziesz poniżej. Pamiętaj, że każda sytuacja jest inna, jeżeli masz wątpliwości skontaktuj się z naszym biurem.

  Wnioskodawca Rodzice wnioskodawcy Rodzeństwo wnioskodawcy (pełnoletnie) Rodzeństwo wnioskodawcy (niepełnoletnie)
Standardowa dokumentacja 1. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego dot. dochodu i wysokości składek na ubezpieczenia społeczne za rok 2022, 

2. Zaświadczenie z ZUS dot. wysokości składek zdrowotnych za rok 2022 z podaniem kodów ubezpieczenia (chyba, że nie uzyskałeś/łaś dochodu w 2022 r.),

3. Oświadczenie o dochodach niepodlegających opodatkowaniu (dostępne do pobrania w USOSweb w trakcie wypełniania Oświadczenia o dochodach).

1. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego dot. dochodu i wysokości składek na ubezpieczenia społeczne za rok 2022, 

2. Zaświadczenie z ZUS dot. wysokości składek zdrowotnych za rok 2022 z podaniem kodów ubezpieczenia (chyba, że nie uzyskał/a dochodu w 2022 r.),

3. Oświadczenie o dochodach niepodlegających opodatkowaniu (dostępne do pobrania w USOSweb w trakcie wypełniania Oświadczenia o dochodach).

1. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego dot. dochodu i wysokości składek na ubezpieczenia społeczne za 2022 rok, oświadczenie o dochodach niepodlegających opodatkowaniu 

2. Zaświadczenie z ZUS dot. wysokości składek zdrowotnych za rok 2022 z podaniem kodów ubezpieczenia (chyba, że nie uzyskał/a dochodu w 2022 r.),

3. Oświadczenie o dochodach niepodlegających opodatkowaniu (dostępne do pobrania w USOSweb w trakcie wypełniania Oświadczenia o dochodach),

4. Zaświadczenie o uczeniu się (ze szkoły/uczelni) i/lub orzeczenie o niepełnosprawności.

Zaświadczenie o uczeniu się (ze szkoły lub uczelni).
Dodatkowe dokumenty   W przypadku nie wliczania jednego rodzica:
wyrok lub ugoda alimentacyjna (ugoda sądowa lub ugoda przed mediatorem zatwierdzona przez sąd) lub potwierdzenie oddalenia powództwa o alimenty, akt zgonu, zupełny akt urodzenia (w przypadku ojca nieznanego), zaświadczenie z Policji (w przypadku rodzica zaginionego).
   
Dochód utracony w 2022 r. lub później. Umowa lub świadectwo pracy oraz PIT-11 od danego pracodawcy.
Dochód uzyskany po 2022 r.  Zaświadczenie dot. wysokości dochodu za drugi przepracowany miesiąc oraz umowa.

Uwaga! Zaświadczeń z US i ZUS nie da się zastąpić PIT-em lub innym dokumentem. 

Gdy członkowie rodziny posiadają gospodarstwo rolne….
Wówczas należy przedstawić zaświadczenie z właściwego urzędu gminy o wielkości gospodarstwa (za 2022 r.) – w hektarach fizycznych i przeliczeniowych. Wtedy także, zamiast dokumentów z ZUS przedstawiamy odpowiednie zaświadczenia z KRUS.

Nie martw się… jeżeli nie dołączysz jakiegoś dokumentu będziesz miał/a szansę na uzupełnienie wniosku.

Kiedy nie trzeba podawać dochodów rodziców? 
W niektórych przypadkach nie musisz podawać dochodów innych osób ze swojej rodziny (możesz samodzielnie się rozliczać). Taka opcja jest możliwa, jeśli spełniasz choć jeden z poniższych warunków: 

 • ukończyłeś 26. rok życia;
 • pozostajesz w związku małżeńskim;
 • masz na utrzymaniu dzieci;
 • osiągnąłeś pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej;
 • posiadasz stałe źródło dochodów, a Twój przeciętny miesięczny dochód w poprzednim roku podatkowym oraz w roku bieżącym w miesiącach poprzedzających miesiąc złożenia oświadczenia o dochodach jest wyższy lub równy 930,35 zł.

[Ważne uwagi]

Nie odkładaj złożenia wniosku. Wnioski będą weryfikowane i rozpatrywane według kolejności złożenia. Udział w turze gwarantowany jest jedynie tym osobom, które złożą komplet dokumentów maksymalnie na 14 dni przed daną turą. Wcześniejsze złożenie kompletnego wniosku zwiększa szansę otrzymania miejsca. 

Biuro ds. Pomocy Materialnej nie ma wpływu na tempo i kolejność przyznawania dostępu w USOSweb dla osób przyjętych na UW. O kwestie dostępu należy pytać w jednostce dydaktycznej (na wydziale itp.). 

Wniosek może być złożony wyłącznie przez USOSweb – nie będą przyjmowane wnioski dostarczane papierowo. Wniosku z USOSweb nie trzeba drukować i dostarczać do Biura.

 


[AKTUALIZACJA 19.07]

529 – 950 zł – tyle wynoszą opłaty miesięczne za zamieszkanie w domu studenta w roku akademickim 2023/24, ceny różnią się w zależności od Domu Studenta i standardu pokoju. Szczegółowe opłaty za dane miejsce, w danym Domu studenta zawarte są w załączniku do postanowieniu nr 11 Rektora UW z 19 lipca 2023 r.


[AKTUALIZACJA 25.07]

W związku z dużą liczbą wniosków o miejsce w Domu studenta, które wezmą udział w I turze przyznawania miejsc oraz szerokim zakresem dochodu studentów i studentek wnioskujących o miejsce w domu studenta Rektor, po zasięgnięciu opinii Zarządu Samorządu Studentów, ustalił próg dochodowy uprawniający do uzyskania miejsca w wysokości 4000 zł. Osoby, które uzyskały dochód wyższy niż 4000 zł, NIE będą mogły otrzymać miejsca w I turze, mogą natomiast wziąć udział (przez ponowne złożenie wniosku) w III turze. Próg dochodowy wynoszący 4000 zł oznacza, że miejsce w Domu studenta mogą otrzymać również osoby, które w kryterium dochodowym otrzymały 0 punktów.

Hej! Oceń jakość naszego wpisu:

Kliknij w gwiazdkę, aby ocenić!

Średnia ocena 0 / 5. Liczba głosów: 0

Jak dotąd brak głosów

Dziękujemy!

Twoja opinia pozwoli nam tworzyć lepsze treści.

Przykro nam, że ten post nie był dla Ciebie przydatny!

Powiedz nam, jak możemy ulepszyć ten post?