Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Wszystko co musisz wiedzieć o stypendium socjalnym – rok akademicki 2023/2024 [AKTUALIZACJA]

Kategoria: Stypendium socjalne

[Start, najważniejsze podstawowe informacje]

To co najważniejsze to złożenie wniosku. Im szybciej złożysz wniosek, w tym lepszej sytuacji będziesz. Złożenie wniosku do 18. dnia miesiąca gwarantuje Ci możliwość ubiegania się o stypendium również za ten miesiąc. Przykład:

 • student X złożył wniosek 1 października – ma prawo do ubiegania się o stypendium również za ten miesiąc,
 • student Y złożył wniosek 19 października – ta osoba nie ma prawa do otrzymania stypendium za październik.

UWAGA! W listopadzie 2023 r., lutym, maju i sierpniu 2024 r. termin złożenia wniosku mija 20. dnia miesiąca. Przykład:

 • student X złożył wniosek 1 lutego – ma prawo do ubiegania się o stypendium również za ten miesiąc,
 • student Y złożył wniosek 21 lutego – ta osoba nie ma prawa do otrzymania stypendium za luty.

Aby ubiegać się o stypendium socjalne musisz złożyć: Oświadczenie o dochodach za rok 2022 oraz Wniosek o stypendium socjalne na semestr zimowy/letni roku akademickiego 2023/2024. Najważniejsza jest data złożenia wniosku, jednak bez złożenia oświadczenia nie możesz go wypełnić!

Wnioski i oświadczenia składane są za pośrednictwem USOSweb. Oznacza to, że cała procedura odbywa się online.

Pamiętaj o tym, żeby kontaktując się z naszym biurem (i nie tylko) korzystać z maila w domenie UW.

[Jak sprawdzić, czy mam prawo do stypendium socjalnego?]

W przypadku Polaków najczęstszym powodem odmowy przyznania stypendium socjalnego jest przekroczenie limitu semestrów, podczas których dana osoba studiuje:

 • w przypadku studiów I stopnia nie można studiować dłużej niż 9 semestrów;
 • w przypadku studiów II stopnia nie można studiować dłużej niż 7 semestrów;
 • łącznie nie można studiować dłużej niż 12 semestrów.

Do tej liczby liczy się każdy rozpoczęty przez studenta semestr.

Ponadto nie można uzyskać świadczeń:

 • na studiach I stopnia, jeżeli student ma już tytuł licencjata lub wyższy;
 • na studiach II stopnia, jeżeli student ma już tytuł magistra.

[Jakie dokumenty potrzebuje?]

Wnioskodawca Rodzice wnioskodawcy Rodzeństwo wnioskodawcy (pełnoletnie) Rodzeństwo wnioskodawcy (niepełnoletnie)
Standardowe dokumenty 1. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego dot. dochodu i wysokości składki społecznej,

2. Zaświadczenie z ZUS dot. wysokości składki zdrowotnej,

3. Oświadczenie o dochodach niepodlegających opodatkowaniu (dostępne do pobrania w USOSweb w trakcie wypełniania Oświadczenia o dochodach).

1. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego dot. dochodu i wysokości składki społecznej,

2. Zaświadczenie z ZUS dot. wysokości składki zdrowotnej,

3. Oświadczenie o dochodach niepodlegających opodatkowaniu (dostępne do pobrania w USOSweb w trakcie wypełniania Oświadczenia o dochodach).

1. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego dot. dochodu i wysokości składki społecznej, oświadczenie o dochodach niepodlegających opodatkowaniu

2. Zaświadczenie z ZUS dot. wysokości składki zdrowotnej,

3. Oświadczenie o dochodach niepodlegających opodatkowaniu (dostępne do pobrania w USOSweb w trakcie wypełniania Oświadczenia o dochodach),

4. Zaświadczenie o uczeniu się (ze szkoły/uczelni) i/lub orzeczenie o niepełnosprawności.

Zaświadczenie o uczeniu się (ze szkoły lub uczelni).
Dodatkowe dokumenty W przypadku nie wliczania jednego rodzica: wyrok lub ugoda alimentacyjna lub powództwo z potwierdzeniem złożenia w sądzie, akt zgonu, zupełny akt urodzenia (w przypadku ojca nieznanego), zaświadczenie z Policji (w przypadku rodzica zaginionego).
Dochód utracony Umowa lub świadectwo pracy oraz PIT-11
Dochód uzyskany Zaświadczenie dot. wysokości dochodu za drugi przepracowany miesiąc oraz umowa

Uwaga! Zaświadczeń z US i ZUS nie da się zastąpić PIT-em lub innym dokumentem.

[Gdy członkowie rodziny posiadają gospodarstwo rolne]

Wówczas należy przedstawić zaświadczenie z właściwego urzędu gminy o wielkości gospodarstwa – w hektarach fizycznych i przeliczeniowych. Wtedy także, zamiast dokumentów z ZUS przedstawiamy odpowiednie zaświadczenia z KRUS.

UWAGA!

Powyższa tabela nie wyczerpuje wszystkich sytuacji i wszystkich dokumentów, o które możecie być poproszeni w procesie wnioskowania, są to jedynie najczęściej spotykane przypadki. Całościowy wykaz dokumentów znajduje się w Regulaminie (Załącznik nr 1 oraz 2). Nie należy się jednak martwić, gdy zapomnimy o jakimś dokumencie, bowiem koordynatorzy proszą zawsze o uzupełnienie braków. Oczywiście, każdy brak dokumentów i konieczność uzupełnienia może opóźnić wydanie decyzji.

[Kiedy nie trzeba podawać dochodów rodziców?]

W niektórych przypadkach nie musi podawać dochodów innych osób ze swojej rodziny (możesz samodzielnie się rozliczać). Taka opcja jest możliwa jeśli:

 • ukończyłeś 26. rok życia,

lub

 • pozostajesz w związku małżeńskim,

lub

 • masz na utrzymaniu dzieci

lub

 • osiągnąłeś pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej,

lub

 • posiadasz stałe źródło dochodów, a Twój przeciętny miesięczny dochód w poprzednim roku podatkowym oraz w roku bieżącym w miesiącach poprzedzających miesiąc złożenia oświadczenia o dochodach jest wyższy lub równy 930,35 zł.

[Po co nam te dokumenty?]

Pewnie część z Was zadaje sobie to pytanie podczas wypełniania wniosku o stypendium socjalne. Dokumenty służą potwierdzeniu wykazywanych dochodów. Zastanawiając się jakie dokumenty są potrzebne pomyśl o tym jakie dochody uzyskiwałeś w 2022 i 2023 roku.

[A może stypendium socjalne w zwiększonej wysokości?]

Ubiegając się o stypendium socjalne możesz ubiegać się o nie jako:

 • stypendium socjalne,
 • stypendium socjalne w zwiększonej wysokości.

Od roku akademickiego 2022/2023 rozszerzyliśmy katalog przesłanek uprawniający do ubiegania się o stypendium socjalne w zwiększonej wysokości o następujące:

 • wnioskodawca pozostaje na utrzymaniu rodziców, opiekunów prawnych lub opiekunów faktycznych regularnie i aktualnie korzystających z jednego lub kilku następujących świadczeń: zasiłek stały, zasiłek celowy, zasiłek okresowy, specjalny zasiłek celowy, zasiłek pielęgnacyjny lub świadczenie wychowawcze lub sam regularnie i aktualnie z nich korzysta,
 • codzienny dojazd studenta ze stałego miejsca zamieszkania utrudnia lub uniemożliwia mu studiowanie.

Pamiętaj o dokumentach, które potwierdzają daną przesłankę, np. zaświadczenie o pobieraniu danego świadczenia, wniosek o miejsce w akademiku lub zaświadczenie potwierdzające adres zameldowania.

Więcej o zmianach Regulaminu świadczeń dla studentów UW.

[Statusy wniosków, co oznaczają?]

 • Wypełniany – wniosek jest w trakcie wypełniania, możesz swobodnie dokonywać zmian w dokumencie. Uwaga! Wnioski i oświadczenia o tym statusie nie będą weryfikowane.
 • Złożony – na tym etapie nie możesz już dokonywać zmian we wniosku/oświadczeniu. Od tego momentu dokumenty podlegają weryfikacji. Aby uniknąć problemów związanych ze złożeniem wniosku/oświadczenia upewnij się, że w USOSweb widnieje Twój mail w domenie UW. Nie odkładaj złożenia wniosku na ostatni moment!
 • Cofnięty do poprawy/Cofnięty do uzupełnienia – w trakcie weryfikacji wniosku koordynator stwierdził błędy lub braki w dokumentach. Najczęściej szczegółowe informacje o sposobie poprawy wniosku znajdziesz w komentarzu widocznym w USOSweb lub na swojej skrzynce mailowej.
 • Gotowy do rozpatrzenia – weryfikacja dokumentów została zakończona. Wniosek jest gotowy do rozpatrzenia.
 • Rozpatrzony – status wniosku informuje, że wkrótce udostępniona zostanie decyzja.
 • Rozpatrzony (decyzja do doręczenia) – decyzja została udostępniona w USOSweb. Decyzję można znaleźć w zakładce “lista pism administracyjnych” (należy zalogować się do USOSWeb -> Dla wszystkich, a następnie po lewej w kolumnie znaleźć zakładkę “lista pism administracyjnych“).

 


[AKTUALIZACJA 17.10]

W październiku 2023 r. stypendium socjalne zostało przyznane rekordowej liczbie osób – 406. Dla porównania w ubiegłym roku stypendium socjalne w październiku zostało wypłacone 106 osobom, a dwa lata temu jedynie 1 osobie (2022 roku w BPM [Podsumowanie]).

Zgodnie z postanowieniem Rektora, na wniosek Zarządu Samorządu Studentów, w roku akademickim 2023/2024 wysokość stypendium socjalnego została podniesiona. Stypendium socjalne wynosi od 864 zł do 1728 zł, kwota bazowa (czyli kwota, od której odejmowany jest dochód na osobę w rodzinie, w celu obliczenia wysokość stypendium) wynosi 1728 zł, natomiast stypendium socjalne w zwiększonej wynosi od 1404 zł do 2268 zł. Szczegółowe informacje: https://tiny.pl/cj8zh.

Terminy wypłat dostępne są w zakładce Terminy wypłat stypendium socjalnego.

 

Hej! Oceń jakość naszego wpisu:

Kliknij w gwiazdkę, aby ocenić!

Średnia ocena 0 / 5. Liczba głosów: 0

Jak dotąd brak głosów

Dziękujemy!

Twoja opinia pozwoli nam tworzyć lepsze treści.

Przykro nam, że ten post nie był dla Ciebie przydatny!

Powiedz nam, jak możemy ulepszyć ten post?