Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Pierwsze kroki, od czego zacząć?

– miejsce w domu studenta oraz wszystkie świadczenia przyznawane są NA WNIOSEK.

– studenci/studentki proszeni są o korzystanie w korespondencji z adresu poczty elektronicznej znajdującego się w domenie uniwersyteckiej. Wiadomość może zostać pozostawiona bez odpowiedzi i rozpoznania, o ile nie zostanie wysłana z adresu poczty powiązanej z Uniwersytetem Warszawskim (np. @uw.edu.pl).

– jeżeli studenci/studentki kontaktują się z Biurem ds. Pomocy Materialnej mailowo proszeni są o podawanie swojego numeru albumu;

informacje dotyczące aktualnego wnioskowania można śledzić w USOSweb;

– (w USOSweb w zakładce DLA WSZYSTKICH – WNIOSKI) na liście dostępnych wniosków widoczne są te, które można aktualnie złożyć oraz czas jaki wniosek będzie dostępny w systemie;

– informacje dotyczące poszczególnych świadczeń znaleźć można w odpowiednich zakładkach na stronie internetowej Biura ds. Pomocy Materialnej;

– szczegółowe informacje dotyczące dokumentów jakie należy załączyć do wniosku ubiegając się o poszczególne świadczenia można znaleźć w Regulaminie świadczeń dla studentów Uniwersytetu Warszawskiego. Link do Regulaminu można znaleźć w zakładce „akty prawne”;

– po otrzymaniu informacji o przydzieleniu miejsca w domu studenta, wnioskodawca udaje się w odpowiednim terminie do administracji właściwego akademika, która przydziela pokój;

– nowo przyjęci studenci nie są zgłaszani do ubezpieczenia zdrowotnego przez uczelnię „z automatu” tj. z racji posiadania statusu studenta. UW zgłasza studentów na ich wniosek w przypadkach opisanych w linku https://bpm.uw.edu.pl/ubezpieczenie-3/;

Kto zakłada konto w USOSweb?

W celu otrzymania informacji w sprawie dostępu do USOSweb, należy skontaktować się z właściwym dziekanatem/sekretariatem.

 

Jak złożyć wniosek o akademik/ stypendium rektora/ stypendium socjalne/ zapomogę?

Wniosek składamy przez USOSweb. Po zalogowaniu na stronie www.usosweb.uw.edu.pl na swoje indywidualne konto, wchodzimy do zakładki DLA WSZYSTKICH, a następnie WNIOSKI i wybieramy właściwy z listy dostępnych wniosków.

Ubiegając się o stypendium socjalne należy w pierwszej kolejności wypełnić oświadczenie o dochodach.

Czy wszyscy studenci pierwszego roku otrzymują stypendium rektora?

Paragraf 24 ust. 7 Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu Warszawskiego wskazuje, że stypendium rektora otrzymuje student przyjęty na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich w roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest:

1) laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady stopnia centralnego, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, lub

2) medalistą co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w danym sporcie,
o którym mowa w przepisach o sporcie, o ile to osiągnięcie uzyskał w okresie od rozpoczęcia nauki
w szkole ponadpodstawowej do ostatniego dnia terminu składania wniosków o przyznanie stypendium rektora.

Jestem studentem/studentką pierwszego roku, czy podczas zakwaterowania w akademiku konieczne jest okazanie legitymacji studenckiej? Nie posiadam jeszcze takiego dokumentu.

W związku z tym, że nie będzie miał Pan/miała Pani legitymacji, proszę zabrać innych dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty, paszport).

Czy Biuro ds. Pomocy Materialnej może szybciej przydzielić dostęp do USOSweb w celu złożenia wniosku o akademik?

Niestety nie. W tej sprawie proszę skontaktować się ze swoim dziekanatem.

O jakie świadczenie mogę ubiegać się będąc w trudnej sytuacji materialnej?

Formą pomocy materialnej dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej z uwagi na uzyskiwanie niskiego dochodu jest stypendium socjalne. Szczegółowe informacje dotyczące tego rodzaju świadczenia znajdują się w zakładce „strefa studencka” – „stypendium socjalne”.

Świadczeniem jednorazowym przyznawanym na udokumentowany wniosek studenta, który z przyczyn niezależnych od siebie znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej powodującej kosztowne i krótkotrwałe trudności w studiowaniu jest zapomoga. Szczegółowe informacje dotyczące tego rodzaju świadczenia znajdują się w zakładce „strefa studencka” – „zapomoga”.