Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Wszystko co powinieneś wiedzieć o stypendium rektora – semestr letni 2022/23

Zdjęcie ilustracyjne

Kategoria: Stypendium rektora

W dniach 21 marca – 4 kwietnia 2023 r. jest możliwe złożenie wniosku o stypendium rektora na semestr letni roku akademickiego 2022/2023.
W związku z czym chcielibyśmy przypomnieć kilka ważnych elementów związanych z wnioskowaniem o stypendium rektora na semestr letni roku akademickiego 2022/2023, które mamy nadzieję, że trochę rozjaśnią cały proces.

[Termin]

UWAGA! Wnioski o stypendium rektora należy złożyć do 4 kwietnia 2023 r., jest to termin nieprzekraczalny, a zgodnie z §24 ust. 4 Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu Warszawskiego stypendium rektora nie przysługuje, jeśli wniosek złożono po upływie terminu określonego przez Rektora. Wniosek złożony po terminie pozostawia się bez rozpoznania.

[Kto może złożyć wniosek]

Postępowanie o stypendium rektora w semestrze letnim roku akademickiego 2022/2023 będzie przeprowadzone wyłącznie dla studentów/ek kierunków:

 • chemia – studia II stopnia;
 • chemia medyczna – studia II stopnia;
 • chemia stosowana – studia II stopnia;
 • filologia białoruska z językiem angielskim – studia II stopnia;
 • geologia stosowana – studia II stopnia;
 • inżynieria obliczeniowa – studia II stopnia;
 • kulturoznawstwo Europy Środkowo-Wschodniej – studia II stopnia;
 • międzywydziałowe studia ochrony środowiska – studia II stopnia;
 • nanoinżynieria – studia II stopnia;
 • praca socjalna – pierwszy rok studiów II stopnia.

[Jak złożyć wniosek?]

Co do zasady wnioski składane są przez USOSweb. W szczególnie uzasadnionych przypadkach – np. w sytuacji błędów technicznych uniemożliwiających złożenie wniosku w formie dokumentu elektronicznego w USOSweb – wniosek wraz z udokumentowanymi osiągnięciami może zostać złożony w formie papierowej. W przypadku konieczności złożenia wniosku w formie papierowej, dokumenty należy złożyć w naszym biurze. Także w przypadku formy papierowej wiążący jest termin 4 kwietnia 2023 r. – nie zmienia to faktu, że domyślną formą złożenia wniosku jest forma elektroniczna – przez USOSweb. Wniosek papierowy może być złożony tylko wyjątkowo (w przypadku opisanym powyżej).

Złożenie wniosku za pośrednictwem USOSweb jest bardzo proste. Po zalogowaniu się do USOSweb, należy wybrać zakładkę dla wszystkich, następnie wnioski, a z listy wybrać ten, który chce się wypełniać (taka sama ścieżka obowiązuje w przypadku stypendium socjalnego, i zapomogi).
Forma w jakiej należy złożyć wniosek o stypendium rektora na semestr letni roku akademickiego 2022/2023 została przedstawiona powyżej (należy jedynie dodać, że w celu złożenia wniosku, po załączeniu i wypełnieniu wszystkich wymaganych elementów, na maila powinien przyjść kod autoryzacyjny po wpisaniu którego i zaakceptowaniu status wniosku powinien zmienić się z „wypełniany” na „złożony”). Po złożeniu wniosku nie można zrobić nic więcej jak tylko czekać.

[Zastrzeżenia]

Jest to temat, który co roku budzi wiele kontrowersji. W związku z czym chcemy trochę go rozjaśnić.

W momencie, gdy wniosek zostanie zweryfikowany przez koordynatora w komentarzu do wniosku pojawi się informacja o jego ocenie i możliwości wniesienia ewentualnych zastrzeżeń w terminie wskazanym przez koordynatora (zastrzeżenia złożone po wskazanym przez koordynatora terminie nie mogą zostać uwzględnione).

Jeżeli termin na wniesienie zastrzeżeń zahacza o weekend nie stanowi to przedłużenia terminu do poniedziałku. Zastrzeżenia mają pozwolić Studentowi na czynny udział w postępowaniu, tak, żeby w trakcie postępowania mógł zgłosić wątpliwości związane z oceną swojego wniosku i wskazanych w nim osiągnięć.

Wniesienie zastrzeżeń oznacza wysłanie maila:
– w przypadku średniej do koordynatora ze swojej jednostki dając do wiadomości BPM (bpm@uw.edu.pl) i załączając arkusz kalkulacyjny w którym zostaną wskazane oceny, które powinny zdaniem wnioskodawcy zostać uwzględnione w średniej ocen oraz wysokość oczekiwanej średniej ocen;
– a w przypadku innych osiągnięć maila należy kierować bezpośrednio do BPM wskazując swoje wątpliwości.

W związku z tym Student/-ka może wysłać maila nawet w weekend, najważniejsze jest, aby zachować wskazany przez koordynatora termin na wniesienie zastrzeżeń, tak aby w wyznaczonym czasie wskazać swoje wątpliwości i zastrzeżenia.

[Ocena zamieszczonych we wniosku osiągnięć]

Należy zaznaczyć i podkreślić, że odnośnie stypendium rektora ocena dotycząca osiągnięć zapada w czasie rozpatrywania wniosków, a nie przed złożeniem wniosku.

[Uzupełnienie osiągnięć]

W tym przypadku należy rozgraniczyć dwie możliwości:

 • Uzupełnienie wniosków do 4 kwietnia (do godziny 15:30)
  Jeżeli wniosek o stypendium rektora zostanie złożony w terminie, jednak Student/-ka zauważy, że zapomniał/-ła czegoś uzupełnić istnieje możliwość poprawy. W takim wypadku należy napisać wiadomość na nasz adres mailowy: bpm@uw.edu.pl a my umożliwimy edycję złożonego wniosku.
  WAŻNE: Po wprowadzeniu odpowiednich zmian należy pamiętać, żeby ponownie złożyć wniosek, należy to zrobić najpóźniej do 4 kwietnia 2023 r., czyli do ostatniego dnia wnioskowania, po tym terminie nie będziecie już takiej możliwości.
 • Uzupełnienie dokumentów po 4 kwietnia
  Jeżeli na potwierdzenie wskazanych we wniosku osiągnięć Student/-ka załączył/ła niewystarczające dokumenty, które nie pozwalałyby ocenić osiągniecia, Student/-ka może zostać poproszony/-na o uzupełnienie braków. Koordynator po ocenie osiągnięć może poprosić o uzupełnienie informacji, należy pamiętać jednak, że koordynator zawsze wskazuje, w którym osiągnięciu są braki, jakie elementy należy uzupełnić oraz termin na dostarczenie dokumentów. Na uzupełnienie dokumentów jest określony przez koordynatora czas, w związku z czym dokumenty przedstawione po upływie wskazanego terminu nie będą brane pod uwagę.Nie zawsze jednak Student/-ka może zostać poproszony/-na o uzupełnienie dokumentów. W przypadku, w którym do wniosku nie ma załączonych podstawowych dokumentów wymaganych zgodnie z Regulaminem świadczeń Student/-ka może nie zostać poproszony/-na o uzupełnienie a osiągnięcie nie będzie mogło zostać ocenione ani uznane. Należy pamiętać, więc aby dokładnie zweryfikować dokumenty przedstawione na potwierdzenie każdego osiągnięcia.

Wymagane dokumenty w postępowaniu o stypendium rektora znajdują się w §10 załącznika nr 3 do Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu Warszawskiego.

[Osiągnięcia]

Katalog punktowanych osiągnięć w postępowaniu o stypendium rektora można znaleźć w załączniku nr 3 do Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu Warszawskiego.

[Średnia i osiągnięcia – za jaki okres?]

Wiele pytań dotyczy też tego za jaki okres brana jest średnia ocen oraz osiągnięcia. Odpowiedź na to pytanie znajduje się w Regulaminie świadczeń:
§24 ust. 8 Regulaminu świadczeń wskazuje, że:
Stypendium rektora po zaliczeniu pierwszego roku studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich może otrzymać student, który:

1) uzyskał za ostatni rok studiów wyróżniające wyniki w nauce, lub
2) w cyklu dydaktycznym poprzedzającym cykl dydaktyczny, na który ubiega się o przyznanie stypendium, uzyskał:

a) osiągnięcia naukowe, lub
b) osiągnięcia artystyczne, lub
c) osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie na poziomie co najmniej krajowym – o ile zaliczył etap studiów i został wpisany na kolejny etap studiów, z zastrzeżeniem ust. 9.

§24 ust. 10 Regulaminu świadczeń wskazuje, że:
Stypendium rektora może otrzymać również student pierwszego roku studiów drugiego stopnia, który:

1) uzyskał wyróżniające wyniki w nauce na ostatnim roku studiów pierwszego stopnia, lub
2) w cyklu dydaktycznym poprzedzającym cykl dydaktyczny, na który ubiega się o przyznanie stypendium uzyskał:

a) osiągnięcia naukowe, lub
b) osiągnięcia artystyczne, lub
c) osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie na poziomie co najmniej krajowym – o ile rozpoczął studia drugiego stopnia w terminie 12 miesięcy od dnia ukończenia studiów pierwszego stopnia.

[Więcej informacji]

Więcej o stypendium rektora można znaleźć tutaj: Stypendium rektora

W razie jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu:

 • Mailowego: bpm@uw.edu.pl
 • Telefonicznego: 22 55 20 783
 • Osobiście – Studenci są przyjmowani w biurze przy ul. Prostej 69 w Warszawie, w piątki w godzinach 8:30 – 15:30 – w pozostałe dni zapraszamy do kontaktu przedstawionego powyżej w punktach 1 i 2.

Hej! Oceń jakość naszego wpisu:

Kliknij w gwiazdkę, aby ocenić!

Średnia ocena 0 / 5. Liczba głosów: 0

Jak dotąd brak głosów

Dziękujemy!

Twoja opinia pozwoli nam tworzyć lepsze treści.

Przykro nam, że ten post nie był dla Ciebie przydatny!

Powiedz nam, jak możemy ulepszyć ten post?